Klik voor de NCRM beginpagina

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

 

  Nieuws over misstanden in de psychiatrie

nieuws tot en met juni 2008

 

 

 

Grote hoeveelheid (deels nieuwe) informatie over misstanden in de psychiatrie in verleden en heden nu beschikbaar!

DVD en brochure

Bestel hier

 

 

 

voor recent nieuws: klik hier

 

15 december 2008

 

Een greep uit de reacties die we ontvingen:

Moeder X meldt hoe haar dochter een aantal jaren geleden opgenomen werd omdat sommige aspecten van haar gedrag als niet normaal werden beschouwd. Zij werd doorverwezen naar een psychiater, die beweerde dat zij een psychose had. Zij werd opgenomen in een gesloten afdeling van het XMC (precieze gegevens zijn bij de webredactie bekend). Op haar werden diverse psychiatrische medicijnen uitgeprobeerd en haar levendigheid verdween totaal. Het lukte de moeder niet om de dochter weer thuis te krijgen. Zij werd opgesloten in “de isoleer”. Moeder heeft de dochter lange tijd niet kunnen ontmoeten.

..”Ondertussen is mijn dochter helemaal kapot gemaakt door deze mensen, zij is nu nog zieker geworden, haar handen beven helemaal. Echt mevrouw die medicijnen maken haar kapot, die geef je niet eens aan een paard. Het moet verboden worden dat artsen zomaar medicijnen voorschrijven of geven waarvan ze uitwerking niet weten...”.

 

Moeder Y over haar zoon:

... wilden we Strattera proberen. Hij gebruikt dit nu 2 weken en heeft al drie keer een aanval gehad... Hij kan niet focussen en roept dat hij niet dood wil. Tevens heeft hij verschrikkelijke hartkloppingen en zweet ontzettend veel. Afgelopen nacht had hij weer zo’n aanval en ik heb deze opgenomen op mijn telefoon en tevens de kinderarts gewaarschuwd ...

 

LET OP: De werking van psychiatrische medicatie is niet bekend. Gebruik van psychiatrische medicatie kan gevaarlijk zijn. Stoppen met psychiatrische medicatie ook! Stop nooit met psychiatrische medicijnen zonder overleg met een goede, niet-psychiatrische, arts.

 

Werking

Wij benadrukken opnieuw dat de term "bij"-werking verkeerde suggesties opwekt. Alle effecten van psychiatrische medicatie moeten "werking" of "effect" genoemd worden. Het is mogelijk dat er om een of andere reden (tijdelijk) een van dergelijke effecten als gunstig beoordeeld wordt.

Wij verwijzen naar kritische literatuur van schrijvers en onderzoekers uit onverdachte hoek.

____________________________________

 

13 december 2008

 

Uitreiken van kritische informatie aan bezoekers Open Mind.

Vrijwilligers van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens reikten aan de bezoekers van "Open Mind", de publieksdag rondom psychische gezondheid, gehouden in de RAI, onze folders uit met kritische tekst over de schadelijke psychiatrische theorie en praktijk.

 

Evenals bij onze eerdere demonstraties / voorlichtingsacties was de belangstelling van het publiek voor de alternatieve, humane, aanpak neutraal tot groot. Deze waarneming is consistent en verbaast ons.

Is dit opnieuw een aanwijzing dat bij de toewijzing van onderzoeksgelden gevestigde belangen een doorslaggevende rol spelen?

 

 

 

____________________________________

13 december 2008

 

Radio uitzending over de Strattera zaak.
VPRO radioprogramma Argos, op Radio 1,  wijdde een half uur aan het door ons (stichting NCRM) ontstoken en brandend gehouden vuur van de Strattera affaire. Met onder andere het gedraai van financieel belanghebbenden en een moeder die meldt hoe de levendigheid uit haar kind verdween bij gebruik van Strattera. En de kans op zelfmoordgedachten en zelfmoord.

Beluister via http://weblogs.vpro.nl/argos/.

 

____________________________________

8 december 2008

 

De Strattera zaak op de Duitse TV.

De Duitse televisie trok op 8 december fel van leer tegen Das Pharmakartell.

Met termen als:"Man geht innerlich zu Grunde" en "Schwere Nebenwirkungen bei ADHS-Arznei".

Voor de totstandkoming van de uitzending heeft de ZDF contact gehad met onze zusterorganisatie CCHR Duitsland.

Naar voorbeeld van NCRM heeft onze zusterorganisatie ook een beroep gedaan op de (Duitse) Wet Openbaarheid Bestuur om informatie over strattera boven water te krijgen.

links:
 
 

 

 

____________________________________

 

27 november 2008

 

Strattera niet in basispakket.

Het medicijn tegen ADHD strattera komt niet in het basis-verzekeringspakket. De rechtbank in Den Haag besloot dit op 26 november in een bodemprocedure die producent Eli Lilly had aangespannen. Eerder had het Ministerie van Volksgezondheid geoordeeld dat het medicijn niets toevoegt aan medicijnen die wel vergoed worden.

Meer informatie verderop op deze pagina.

 

Gelezen op o.a.:

 

____________________________________

 

21 november 2008

 

NCRM demonstreert bij College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

 

Om te stimuleren dat het achtergehouden deel van het Strattera rapport (zie eerder nieuws op deze pagina) vrijgegeven wordt hield het NCRM een protestactie bij het gebouw van het CBG in Den Haag.

De coordinatrice van NCRM, Evelyne Perard, overhandigde een petitie aan de directeur van het CBG.

Buiten werd informatie verspreid en ondervonden we bijval van het publiek.

 

Zie hier voor de petitie.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

9 november 2008

 

Nieuwe DVD over psychiatrische medicatie.

Nieuwe voorlichtings-DVD met het "onvertelde verhaal van psychotrope middelen" is nu beschikbaar.

Anderhalf uur informatie over schadelijke aspecten van psychiatrische medicatie.

 

Hier meer informatie.

____________________________________

6 november 2008

 

Antwoord op kamervragen van Van der Veen, over geheim gehouden deel van Strattera rapport, is beschikbaar.

Op: http://www.minvws.nl/kamerstukken/gmt/2008/antwoorden-op-kamervragen-van-van-der-veen-over-suicdaal-gdraag-bij-gebruikers-van-het-medicijn-strattera.asp

 

Het antwoord op de kamervragen stelt  o.a. dat bij gebruik van Strattera suïcidale gedachten of suïcidale pogingen soms voorkomen ".. bij minder dan 1 op de 100 patiënten. " Inderdaad blijkt de bijsluiter in augustus jl. op die manier te zijn aangepast. De minister en zijn adviseurs dienen zich te realiseren dat het bij farmaceutisch onderzoek gebruikelijk is om proefpersonen met bijvoorbeeld een verhoogde suïcidekans van de testgroep uit te sluiten. In de praktijk zou de zelfmoordkans dus hoger kunnen liggen.

 

De webredactie vraagt zich af of hier een vergissing in het spel is? Accepteert de minister dat door gebruik van Strattera  in ons land nu ruim 100 kinderen meer met zelfmoordkans rondlopen, door de arbitraire ADHD-diagnose?

 

En moeten we concluderen dat adviseurs van de minister zelfmoordkansen bij kinderen prefereren boven een actieve deelname aan onderzoek naar, en deelname aan, een gevaarloze aanpak van "ADHD"? Een aanpak die reeds blijkt te bestaan (nieuws van 5 november, zie kopje hier onder).

 

Een meer uitgebreide analyse van de achtergrond van het geheim houden van het Strattera rapport vindt u hier.

 

Zie ook onze ADHD pagina.

____________________________________

 

 5 november 2008

Dieet maakt van adhd’ers weer gewone kinderen

Onderzoek van Lidy L.J. Pelsser van het ADHD research centrum ( http://www.pelsser.nl/ ).

Kinderen met adhd reageren positief op een dieet. Zeventig procent voldoet met de juiste voeding na vijf weken niet meer aan de ADHD-diagnose. Ook oppositioneel gedrag neemt sterk af. Kinderpsychiater Jan Buitelaar vindt de uitkomsten ‘veelbelovend’.

Wetenschappers betogen al langer dat er een verband is tussen adhd en voedsel. Dit zou gebleken zijn uit eerdere studies. Deze onderzoeken richtten zich echter vooral op kinderen van wie al bekend was dat ze overgevoelig waren voor bepaald voedsel.
De vraag bleef onbeantwoord of ook ‘gewone’ kinderen met adhd kunnen profiteren van een dieet. Uit een onlangs verschenen studie van de Eindhovense onderzoeker Pelsser e.a., gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry, blijkt dat een streng dieet grote invloed heeft op het gedrag van kinderen met adhd.

Gelezen op o.a.:

http://www.psy.nl/nieuws/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/dieet-maakt-van-adhders-weer-gewone-kinderen/?no_cache=1&cHash=20f45b9fbd

------------------------------

Laat uw kind niet verleiden tot gevaarlijke medicatie

____________________________________

4 november 2008

Nieuws uit de VS

Nu de media vandaag in het teken staan van de presidentsverkiezingen brengen we hier wat info over aan deze website verwant nieuws uit de VS.

 

----------------------------

De New Freedom Commission van president Bush beveelt psychologische screening aan van alle kinderen in de VS. Zie de volgende links die waarschuwen voor de gevaren van deze ontwikkeling:http://www.petitiononline.com/TScreen/petition.html   en http://www.youtube.com/watch?v=RfU9puZQKBY

(Bedenk hierbij dat vader en moeder uit de ouderlijke macht gezet kunnen worden indien hun kind psychiatrische drugs voorgeschreven krijgt, maar zij dat tegenhouden omdat zij bijvoorbeeld het met de diagnose niet eens zijn!)

 

----------------------------

Associated Press

Minnesota becomes the latest state to sue drug maker Eli Lilly over Zyprexa 

November 03, 2008

NEW YORK (Associated Press) - Minnesota heeft zich aangesloten bij de lange rij staten die financiele genoegdoening willen ontvangen van Eli Lilly, met een rechtszaak vanwege bijwerkingen van het anti-psychoticum Zyprexa.

Link: http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/apwire/86462e76fe3d36e5ee3d6b31335d0a4d.htm    

 

-----------------------------

12 staten hebben nu rechtzaken lopen tegen fabrikant Eli Lilly, met betrekking tot hun drug Zyprexa: Alaska, Connecticut, Idaho, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, Pennsylvania, South Carolina, Utah and West Virginia.   Zie:  www.psychsearch.net/lawsuits.html

Zie ook kinderlokkerij.

____________________________________

1 november 2008

ADHD: waarschuwingsbetoging Amsterdam

Omdat het nogal wat tijd kost om via officiële kanalen een duidelijke scheiding te krijgen tussen bestaande therapieën, Industriële belangen en wetenschappelijke kwaliteit, zijn we nu ook begonnen met demonstraties op straatniveau, zoals op 31 oktober bij De Bascule, Amstedam ZO. We deelden voorlichtingsfolders uit over ADHD en neveneffecten van medicatie. We waren uiterst verbaasd over de belangstelling van personeel en patienten over deze middelen. Er was ook opvallend veel vraag naar info over de bestaande alternatieven.

 

 

 

____________________________________

24 oktober 2008

Openbaarmaking Strattera rapport opnieuw vertraagd.

 De webredactie heeft vernomen dat Eli Lilly het verzoek om een voorlopige voorziening m.b.t. de zaak van de vrijgave van het complete Strattera-rapport van fabrikant Eli Lilly, heeft ingetrokken. (zie voor achtergrondinfo verderop op deze pagina).

 

Het CBG heeft aan Eli Lilly de toezegging gedaan om hangende de bodemprocedure het rapport niet openbaar te maken. Het gevolg hiervan is dat nu zeker is gesteld dat het rapport in de komende twee jaar, en mogelijk veel langer indien daarna hoger beroep wordt ingesteld, niet vrij komt.

 

De toezegging van het CBG geeft aanleiding tot vragen: zoals welk belang heeft het CBG hiermee voor ogen gehad? Welke afweging ligt er aan ten grondslag? Is deze actie in overeenstemming met haar publieke taak?

En, zo mogelijk nog belangrijker: is dit niet een uitholling van de Wet Openbaarheid Bestuur? Verwordt die hierdoor niet tot vrijwel nutteloos instrument doordat iedere 'belanghebbende' een openbaarmaking voor jaren kan doen uitstellen? Kan op deze wijze niet iedere te nauwe relatie tussen een particulier en een overheidsfunctionaris door de eerste uit het zicht gehouden worden?

 

____________________________________

22 oktober 2008

 

Een ANP persbericht, o.a. in De Volkskrant van 22 oktober:

 Eli Lilly treft een schikking met de Amerikaanse justitie van 1,3 miljard dollar vanwege de bijwerkingen van Zyprexa, een “medicijn” tegen schizofrenie waarbij Lilly schadelijke bijwerkingen had verzwegen. De 1,3 milliard werd betaald als voorschot op een boete die Lilly moest betalen.

 

 ANP: De Amerikaanse geneesmiddelenproducent Eli Lilly boekt in het derde kwartaal ruim 1,4 miljard dollar  af op het schizofreniemedicijn Zyprexa. Het bedrijf loopt hiermee vooruit op een boete die het zal krijgen vanwege valse voorlichting over het medicijn. Dit maakte de farmaceut dinsdag bekend. Eli Lilly wordt ervan beschuldigd zware bijwerkingen van Zyprexa te hebben verzwegen. Volgens het bedrijf zijn de onderhandelingen met de Amerikaanse autoriteiten over een schikking bijna afgerond....

 

 Wij vragen ons af hoe lang het psychiatrisch farmaceutisch complex nog gewoon zijn gang kan gaan. In Nederland gebruiken 11.000 kinderen levensgevaarlijke “medicijnen” die niets helpen en dat terwijl er voor een hoog percentage kinderen met een “ADHD”-indicatie een goede oplossing bestaat die goedkoop, gezond en succesvol is? (zie www.pelsser.nl).

http://www.belegger.nl/Boete_drukt_Eli_Lilly_in_rode_cijfers-56822.news

____________________________________

16 oktober 2008

Voorpagina van de SPITS meldt de eerder hier op deze pagina behandelde geschiedenis van het Strattera-rapport van fabrikant Lilly.

Het kost buitengewoon veel moeite om de complete inhoud van het rapport boven water te krijgen.

Zie het hele SPITS artikel hier.

Meer info hier.

____________________________________

14 oktober 2008

Hoe Eli Lilly de Wet Openbaarheid Bestuur op afstand weet te houden.

Wij (de webredactie) hebben vernomen dat de bestuursrechtbank in Utrecht bevestigt dat fabrikant Eli Lilly een gerechterlijke actie heeft ondernomen om te voorkomen dat het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) het evaluatierapport over Strattera aan Hanneke Teunisse, adviseur van NCRM, ter inzage geeft.

Deze zaak begon in de zomer van 2006 toen de coördinator van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, Hanneke Teunisse,  het evaluatierapport over Strattera opvroeg bij het CBG onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

Het is ons nog niet bekend wanneer het kort geding dient. Eli Lilly is er in ieder geval in geslaagd de openbaarmaking van het rapport uit te stellen tot na de uitspraak in de procedure over de vergoeding van dit ADHD middel via de ziektekostenverzekering, die morgen (15 oktober) bekend zal worden.

Interessant zijn nu niet alleen de gegevens in die delen van het Risk Benefit Report die nog niet vrijgegeven zijn, maar ook de argumenten waarmee Eli Lilly de verdere openbaarmaking wil voorkomen. De rechtbank heeft duidelijk gesteld dat het CBG het rapport moet vrijgeven, behoudens die gegevens die onder een uitzondering vallen. En ze heeft aangegeven dat openbaarheid de regel is. En dat het hanteren van de uitzonderingen zo zuinig mogelijk dient te geschieden, zo dat zo veel mogelijk vrij komt. Eli Lilly zal in de "Voorlopige Voorziening" de bestuursrechter in feite moeten vragen de uitspraak van de rechtbank tijdelijk terzijde te schuiven. De grote vraag is of de rechter daar gehoor aan zal geven, want dat druist sterk in tegen het karakter van de WOB.

Nog steeds weet farmaceutisch multinational Lilly dus de Wet Openbaarheid Bestuur op afstand te houden inzake de openbaarmaking van het evaluatierapport over eigenschappen van Strattera. Wij hopen dat bij de strijd tussen WOB en Big Pharma de WOB niet het onderspit delft.

____________________________________

Datum 13-10-2008 / 14:45   kamervragen, registratie nummer 2008Z04251 / 2080902440

 Vragen van het lid Van der Veen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over suïcidaal gedrag bij gebruikers van het medicijn Strattera (ingezonden 13 oktober 2008)

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de rechter heeft bepaald dat het rapport “Strattera Risk Benefit Assessment” openbaar gemaakt moet worden, dat het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, red.) heeft afgezien van hoger beroep en dat fabrikant Eli Lilly nog twee weken heeft om in hoger beroep te gaan?

 2. Bent u op de hoogte van het feit dat in het gedeelte van het rapport dat nu al is vrijgegeven schokkende cijfers staan ten aanzien van het aantal Stratteragebruikers met suïcidaal gedrag, en het aantal Stratteragebruikers dat daadwerkelijk suicide heeft gepleegd?

 3. Zijn andere onderzoeken bekend die aangeven dat Strattera  een aantal ernstige bijwerkingen heeft, waaronder een verhoogde kans op suïcide?

 4. Hoeveel kinderen in Nederland zijn gediagnosticeerd met ADHD? Hoeveel kinderen slikken Strattera respectievelijk Ritalin?

 5. Kan aangegeven worden welke bijwerkingen Strattera resp. Ritalin hebben volgens de in Nederland gebruikte bijsluiter, en in welke mate deze bijwerkingen zich voordoen?

 6. Waarop wordt de diagnose ADHD gebaseerd? Bent u het eens met de stelling dat de diagnose ADHD een subjectieve diagnose is, en dat het beter zou zijn als er een protocol opgesteld zou worden voor de diagnose en behandeling van ADHD en verwante stoornissen?

 7. Bent u op de hoogte van de resultaten van de onderzoeksgroep van mevrouw P. in Eindhoven, waaruit blijkt dat ADHD behandeld kan worden zonder deze geneesmiddelen? Deelt u de mening dat het de voorkeur verdient kinderen geen geneesmiddelen voor te schrijven, zeker niet wanneer zich ernstige bijwerkingen kunnen voordoen, waaronder een verhoogde kans op suïcidaliteit, wanneer goede alternatieven beschikbaar zijn?

8. Is de farmaceutische industrie naar uw mening bereid onderzoek te doen naar de schadelijke gevolgen van Strattera en Ritalin? Bent u van mening dat de overheid hier een verantwoordelijkheid in heeft? Zo ja, welke?

 9. Bent u bereid het rapport ”Strattera Risk Benefit Assessment”, wanneer hoger beroep uitblijft aan de Kamer te zenden, voorzien van uw reactie?

 10. Bent u bereid onderzoek te doen naar alternatieven voor de behandeling van ADHD en verwante stoornissen bij kinderen en jeugdigen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

____________________________________
 
6 oktober 2008
 
Schrijnende toestanden

Spits van 6 oktober 2008 meldt dat volgens bij Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon binnengekomen informatie meerdere patiënten in psychiatrische inrichtingen zijn overleden en en dat er in zeker 10 andere instellingen schrijnende toestanden zijn, vooral op gesloten afdelingen voor volwassenen.

http://www.spitsnieuws.nl/digispits/

____________________________________

 

 

4 oktober 2008

 

Strattera rapport timing

 

Het CBG (college ter beoordeling geneesmiddelen) ziet af van het hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter en kiest ervoor het rapport met gegevens over Strattera, een relatief nieuw ADHD medicijn,  vrij te geven. Eerder op deze webpagina meldden we reeds het onbegrijpelijk te vinden waarom het CBG zo’n weerstand biedt tegen openbaarmaking van de gegevens omdat Strattera kan leiden tot zelfmoord, leverbeschadiging en hartkwalen. Het CBG heeft blijkbaar eieren voor zijn geld gekozen, maar stelt openbaarmaking op verzoek van producent Lilly wel nog tien dagen uit. Curieus is hierbij dat over tien dagen bekend wordt of Strattera volledig vergoed zal worden door de verzekering. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van deze timing.

Zie ook http://www.nrcnext.nl/nieuws/nederland/article2009294.ece/Openheid_over_effect_ADHD-pil

 

____________________________________

De Strattera zaak

 

Wij zijn al twee jaar bezig om van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een evaluatierapport over de bijwerkingen van Strattera te krijgen dat al sinds eind 2005 wereldwijd geheim gehouden wordt. Wij vinden dat ouders recht hebben op alle informatie die er beschikbaar is over de medicatie die ze aan hun kinderen geven. Inmiddels zijn in Zweden 67 pagina's van dit 412 pagina's tellende rapport vrijgegeven.

U vindt de 67 vrij gegeven pagina's als u hier klikt.

(pdf document, 1,4 Mb)

 

Oproep:

Wij willen graag in contact komen met ouders van kinderen die levensbedreigende bijwerkingen hebben ervaren van Strattera. Het gaat vnl. om: zelfmoord, hartfalen en leverbeschadigingen. Samen kunnen we meer druk uitoefenen om alle beschikbare informatie boven tafel te krijgen.

e-mail  info@ncrm.nl

 
_________________________________
2 oktober 2008
 

Wees Waakzaam!

Gelezen op http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article1869899.ece/Farmaceut_mag_patient_benaderen_.html :

’Brussel’ wil fabrikanten van geneesmiddelen toestaan rechtstreeks contact te maken met patiënten. Daardoor loopt de geneesmiddelveiligheid gevaar, zegt Dick Bijl, hoofdredacteur van maandblad Geneesmiddelenbulletin.

 

Citaat uit het artikel: Ook tegen de jongste plannen hebben organisaties voor de gezondheidszorg in vrijwel alle EU-landen bezwaren ingediend. In het nieuwe voorstel is daarvan weinig terug te vinden, zegt directeur Ruud Coolen van Brakel van het instituut voor verantwoord medicijngebruik DGV, dat minister Klink (volksgezondheid) adviseert. „De Europese Commissie misbruikt het recht van patiënten op informatie voor het ordinair vergroten van de industriemarketing. Hier wordt geen patiënt slimmer, wijzer of gezonder van. Dit voorstel maakt de gezondheidszorg onnodig veel duurder. De enige partij die er beter van wordt zijn de producenten van geneesmiddelen.”

_________________________________
 
26 september 2008
 

OPROEP (in dagblad de Spits)
Gezien de onlangs aan het licht gekomen schandalige zelfmoorden in een psychiatrisch centrum in Amsterdam doet het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) een dringende oproep aan een ieder die op de hoogte is van onwettige of andere schrijnende toestanden in een psychiatrische kliniek.
Wij denken dat de schokkende praktijken in het Amsterdamse centrum slechts een topje van de ijsberg zijn. Het NCRM onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie. De bedoeling is de klachten te bundelen en aan de regering voor te leggen, zodat snel actie ondernomen kan worden.
Mail naar: info@ncrm.nl

 
_________________________________
 
21 september 2008
Kritische uitzending van VARA's Zembla over antidepressiva en de praktijken van de farmaceutische industrie
 
_________________________________
 
Praag, 20 september 2008
 

Grote betoging tegen het psychiatrisch-farmaceutisch complex bij de opening van het veertiende internationale congres van de World Psychiatric Association (WPA).

 

Circa 800 verontruste leden van locale vestigingen van CCHR*, waaronder de Nederlandse stichting NCRM, waren tezamen gekomen in Praag om te protesteren en te waarschuwen tegen het voortgaande psychiatrisch bedrog waardoor een steeds groter aantal mensen (waaronder de belangrijke doelgroep kinderen), blootgesteld wordt aan gevaarlijke farmaceutische middelen.

 

De protesttocht slingerde door het oude Praag, langs de muren en de getraliede vensters van de psychiatrische kliniek, naar het WPA congrescentrum, waar de reclameborden van de hoofdsponsors als Lilly, Lundbeck en Pfizer ons opwachtten. Er was ook veel belangstelling van de duizenden toeristen.

 

De tocht eindigde bij de Tsjechische versie van de reizende CCHR tentoonstelling Psychiatry, an Industry of Death, die eveneens op 20 september pal tegenover het congresgebouw de deuren opende.

Wij denken dat Praag is wakker geschud en wij hopen dat de smeulende twijfel aan de psychiatrische praktijk, die ongetwijfeld bij enkele intelligente congresgangers leeft, aangewakkerd is tot een stevig vuur.

 

Zie HIER meer info.

_________________________________

 

September 2008

Waarschuwing: WPA !

September 2008 vindt in Praag het drie-jaarlijkse congres van de World Psychiatric Association plaats.

Wij willen ook hier weer waarschuwen tegen het aura rond dit congres waarmee men opnieuw de moderne psychiatrie als achtenswaardige wetenschappelijke discipline wil bevestigen: een der slogans begint met “Science and Humanism...

Onze zorgen betreffen onder andere de extreme invloed van de psychofarmaca-producerende bedrijven: hoofdsponsors van het congres zijn Lilly (Gold sponsor) en Pfizer (Silver sponsor). Elders op onze websites kunt u vinden hoe wij denken over de main stream psychiatrische aanpak, gestimuleerd door de enorme public relation budgetten van Big Pharma, die een grootschalige werkelijk humane aanpak van persoonlijke psychiatrische problematiek praktisch onmogelijk maakt.

Ter informatie voor kritische congresgangers en ter waarschuwing van het publiek opent  onze zusterorganisatie in Tsjechië op 20 september de reizende tentoonstelling Psychiatry, an industry of death  in het centrum van Praag.

Zie bijvoorbeeld ook:

rapport over gevaren van psychiatrische drugs

rapport waarschuwingen psychiatrische medicatie.doc

rapport Elektroshocks in Nederland.doc

links

http://www.cchr.org/

http://www.psychassault.org/

 

_________________________________

september 2008

Dertien staten in de VS hebben nu rechtzaken lopen tegen producenten van psychofarmaca:

Gelezen op: www.psychsearch.net/lawsuits.html   

Elf staten tegen  Eli Lilly over Zyprexa: Alaska, Connecticut, Idaho, Louisiana, Mississippi, Montana, New Mexico, Pennsylvania, South Carolina, Utah en West Virginia.

Zes staten tegen Janssen over Risperdal: Arkansas, Louisiana, Montana, Pennsylvana, South Carolina enTexas.

Vier staten tegen AstraZeneca over Seroquel: Arkansas, Montana, Pennsylvania, South Carolina.

 

 

 

_________________________________

Persbericht

5 augustus 2008

Strattera-rapport langer geheim door hoger beroep CBG

 

De vrijgave van het rapport over schadelijke en mogelijk dodelijke bijwerkingen van Strattera, een middel dat wordt voorgeschreven aan kinderen met een ADHD-diagnose, dat al ruim twee jaar geheim gehouden wordt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), laat nog langer op zich wachten omdat het CBG tegen de eerdere uitspraak van de bestuursrechtbank, in hoger beroep is gegaan bij de Raad van State.

Deze zaak begon in de zomer van 2006 toen de coördinator van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), Hanneke Teunisse, het evaluatierapport over Strattera opvroeg bij het CBG onder de Wet Openbaarheid Bestuur. Na een procedure van 2 jaar kwam de zaak begin juni voor bij de Bestuursrechtbank in Amsterdam. De uitspraak van de rechtbank liet aan duidelijkheid niets te wensen over: Het besluit van het CBG om het rapport niet af te geven werd vernietigt en alle aangevoerde redenen daarvoor werden als onvoldoende onderbouwd van tafel geveegd. Het CBG moest binnen 6 weken een nieuw besluit nemen of tegen dit besluit in hoger beroep gaan. Dit laatste hebben ze op 30 juli gedaan bij de Raad van State.

Hanneke Teunisse van het NCRM zegt hierover: “Het is schandalig hoe hier gesold wordt met de belangen van de ouders van kinderen die Strattera slikken. Het CBG blijft maar tijd rekken, elk besluit wordt uitgesteld tot de laatste dag en men stelt alles in het werk om dit rapport niet openbaar te hoeven maken. Ik weet niet welk belang het CBG hier dient maar het is zeker niet het belang van de consument. Toevalligerwijs wordt op 6 augustus de bodemprocedure behandeld die Eli Lilly tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen om Strattera in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen opgenomen te krijgen. Er zijn wereldwijd inmiddels al 95 kinderen en volwassenen overleden aan de bijwerkingen van dit middel, elke week uitstel is er één teveel.

Ouders hebben, ons inziens, recht op alle beschikbare informatie over de middelen die ze al dan niet gedwongen toedienen aan hun kinderen. Kinderen krijgen al heel snel te maken met een ADHD-diagnose, via een psychiater, de huisarts of bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst. Een ADHD-diagnose wordt niet onderbouwd door enig wetenschappelijk bewijs, er wordt geen objectief lichamelijk onderzoek gedaan, de diagnose wordt gesteld aan de hand van een afvinklijstje met emoties en gedrag. Dit lijstje met criteria voor een ADHD-diagnose bestaat uit normaal kindergedrag zoals; niet stil kunnen zitten, draaien en friemelen op een stoel, sleutels kwijtraken, inbreken in gesprekken of spelletjes, geen aandacht op school, taken niet afmaken etc. Als de diagnose eenmaal is gesteld komt de medicatie aan de orde. Ouders die zichzelf goed informeren over de bijwerkingen van de medicatie en de pillen niet aan hun kinderen willen geven, kunnen in Nederland te maken krijgen met de Kinderbescherming die ze uit de ouderlijke macht kan ontzetten wegens 'medische nalatigheid'. Wij vinden dat ouders recht hebben om zelf te beslissen of ze hun kinderen zware bewustzijnsveranderende medicatie willen toedienen of niet, zeker als het gaat om b.v. Strattera met bijwerkingen als; zelfmoord, leveraandoeningen, hartkwalen etc.

Er zijn gelukkig een heleboel alternatieven voor het behandelen van druk gedrag bij kinderen, vaak blijkt na grondig lichamelijk onderzoek het probleem te zitten in een voedselallergie, een oorontsteking, een tekort aan essentiële vetzuren, een vitaminetekort of een andere aandoening die prima te behandelen is zonder gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie. In Amerika is al vier jaar geleden wetgeving aangenomen die ouders het recht teruggeeft om psychiatrische medicatie voor hun kinderen te weigeren. Nederlandse ouders zouden hetzelfde recht moeten hebben.”

 info@ncrm.nl

____________________________________

19 juli 2008

Meer kinderen aan ADHD-middelen gezet.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen meldt een sterke toename van het gebruik van chemische middelen tegen verschijnselen die met ADHD worden aangeduid. In 2007 steeg het gebruik met 34% tot 624000 verstrekkingen. De kosten hiervan namen toe tot 27,5 miljoen Euro. Voor de toekomst wordt een verdere stijging verwacht. Sommige media melden daarbij dat vele deskundigen, evenals wij (Stichting NCRM), dit een heilloze weg vinden. Het ADHD middel Ritalin wordt zelfs als straatdrug gebruikt, ook in Nederland. M.b.t. Strattera zijn wij bezig met gerechtelijke stappen om geheim gehouden gegevens daarover openbaar te krijgen. Wij vermoeden dat daarbij gevaarlijke bijwerkingen onder de tafel gehouden zijn (zie verderop, persbericht 24 juni '08). Kinderen krijgen al te vaak een ADHD label opgeplakt omdat dan op gemakkelijke wijze via pillen de verschijnselen onderdrukt kunnen worden.

Wij begrijpen dat onrustige gezinsleden, en met name kinderen, als hinderlijk ervaren kunnen worden, maar wij wijzen op aantoonbaar werkzame alternatieve oplossingen, zonder gebruik van drugs. Wij noemen bijvoorbeeld: begripvolle ouders, die bereid zijn naar hun kind te luisteren i.p.v. te bevelen en te bedillen; het ontdekken van voedselallergie en aangepast voedsel (beperk gebruik van suiker, snoep, kleurstoffen); een liefdevolle ouder of verzorger die aanwezig is i.p.v. het kind voor de TV te plaatsen; alert zijn op de opleidingskwaliteit van de school en bereid zijn tegen slecht onderwijs te protesteren indien dat onderwijs in kwaliteit en grondigheid te kort schiet.

 

____________________________________

2 juli 2008

Opnieuw een psychiater wegens verregaande seksuele intimiteiten met patiënten uit het ambt gezet

 

Het pseudo-wetenschappelijke karakter van de psychiatrie, en waartoe een gebrek aan een werkbare filosofie toe kan leiden:

Zie berichtgeving op bijvoorbeeld. http://www.telegraaf.nl/binnenland/1405565/__Oversekste_psychiater_geschrapt__.html

Ook: http://www.telegraaf.nl:80/binnenland/article2369402.ece

____________________________________

Persbericht 24 juni 2008

Rechtbank dwingt CBG om besluit Strattera-rapport te herzien.

 

De bestuursrechtbank eist van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat ze binnen 6 weken een nieuw besluit neemt over de openbaarmaking van het tot nu toe door hen geheim gehouden Strattera-rapport. Alle gronden die het CBG had aangevoerd om het rapport niet openbaar te hoeven maken zijn door de rechtbank afgewezen. De rechtbank geeft hiermee een duidelijk statement af over het belang van openbaarheid van gegevens boven commerciële belangen.

 

Het gaat om een in 2005 in Engeland geschreven evaluatierapport (Preliminary Assesment report – Strattera (atomoxetine) – Risk Benefit Assessment) over de bijwerkingen van Strattera nadat het middel 5 jaar op de markt was. Strattera is een antidepressivum dat voornamelijk voorgeschreven wordt aan ongeveer 11.000 Nederlandse kinderen met de diagnose ADHD. ADHD-diagnoses worden niet gesteld op basis van objectieve medische testen maar op een opinie van een psychiater.

In 2006 vroeg de coördinatrice van het Nederlands Comité voor de REchten van de Mens (NCRM), Hanneke Teunisse, het evaluatierapport op in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Na een lange warrige procedure en diverse weigeringen van het CBG werd de zaak twee weken geleden behandeld door de bestuursrechtbank.

 

De rechtbank deed binnen twee weken uitspraak in deze zaak. De primaire weigeringsgrond van het CBG, namelijk een mogelijke schending van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Engeland werd als onvoldoende gemotiveerd terzijde geschoven. De secundaire weigeringsgronden, namelijk de mogelijke herkenbaarheid van medische gegevens van patiënten en de commerciële belangen van de producent van strattera (Eli Lilly) werden eveneens als niet deugdelijk gemotiveerd terzijde geschoven. De rechtbank vernietigde het eerdere besluit van het CBG om het rapport niet openbaar te maken en eist dat er binnen 6 weken een nieuw besluit wordt genomen. Het CBG kan in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Teunisse stelt: "We zijn erg blij met deze duidelijke en snelle uitspraak. Wij verwachten dat het CBG nu snel met een positief besluit komt. Volwassen gebruikers, ouders van kinderen die strattera slikken en voorschrijvers hebben recht op deze informatie. Recente gegevens van de Amerikaanse Food and drugs Administration vermelden 95 sterfgevallen door Stratttera tussen 2004 en 2007. Dat zijn bijna drie doden per maand. Snelle openbaarmaking van dit rapport kan voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Mensen overlijden aan Strattera door zelfmoord, leverbeschadigingen en hartkwalen. Zeker de helft van de slachtoffers zijn kinderen. De jongste Strattera-gebruiker die zelfmoord pleegde was 9 jaar oud. We weten niet of er in Nederland ook mensen zijn die ervaring hebben met de levensbedreigende bijwerkingen van Strattera. We zouden graag met ze in contact komen.

 

Het NCRM stelt al 22 jaar misstanden in de Nederlandse psychiatrie aan de kaak. Aan de basis van het probleem rond bijwerkingen van psychiatrische medicatie ligt het feit dat er geen lichamelijke tests bestaan om psychiatrische diagnoses te onderbouwen; het blijven meningen van psychiaters over het gedrag en de emoties van anderen. De snelle stijging van het aantal diagnoses maakt dat er miljarden verdiend worden aan dit soort medicatie en dat de verleiding om negatieve informatie voor gebruikers achter te houden erg groot is. Toch is er in de afgelopen jaren veel bekend geworden over de bijwerkingen van b.v. ADHD-medicatie en er zijn wereldwijd tientallen waarschuwingen afgegeven vanwege het risico op zelfmoord, agressie, psychoses, hallucinaties, hartkwalen en vele andere lichamelijke aandoeningen.

Voor meer informatie: info@ncrm.nl

 

Zie de tekst van de rechtbankuitspraak: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7.

____________________________________

7 juni 2008

Beluister een radio interview op VPRO -VARA / Argos met filosofe Trudy Dehue over de inhoud van haar boek:

De Depressie Epidemie,  ISBN: 9789045700953

Beluister HIER het interview.

 

De bevindingen van mevr. Dehue komen overeen met waar wij al decennia lang voor strijden en waarschuwen: farmaceutische bedrijven zijn actief in het verdoezelen van gevaarlijke bijwerkingen van psychofarmaca en maken op dit gebied de betiteling "wetenschap" tot een lachertje.

 

 

Zie ook:

rapport over gevaren van psychiatrische drugs

rapport waarschuwingen psychiatrische medicatie.doc

rapport Elektroshocks in Nederland.doc

http://www.cchr.org/

_______________________________________

5 juni 2008

Medicijn Strattera leidt mogelijk tot suïcidaal gedrag, hartaandoeningen en leverbeschadigingen.

Dat blijkt uit een evaluatierapport van dit medicijn.

Door Eveline Bijlsma

AMSTERDAM ADHD-medicijn Strattera zou het risico op suïcidaal gedrag, hartaandoeningen en leverbeschadigingen verhogen. Dit zegt het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), dat beschikt over een gedeelte van het evaluatierapport over dit medicijn. Het middel werd volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen in 2007 51.000 keer voorgeschreven, voornamelijk aan kinderen.

Het evaluatierapport 'Strattera Risk Benefit Assessment' kwam begin 2006 uit, vijf jaar nadat het medicijn op de markt verscheen. Op basis van dit onderzoek moest producent Eli Lilly aan de bijsluiter toevoegen dat het middel het risico op toevallen en hartritmestoornissen verhoogt. In 2004 moesten er al een waarschuwing voor ernstig leverfalen en suïcidale neigingen worden toegevoegd.

Het NCRM is opgericht vanuit de Scientology Kerk, die zeer sceptisch tegenover medicijngebruik voor psychische aandoeningen staat. De commissie wilde de rest van het rapport inzien, maar kreeg daar van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geen toestemming voor.

Hanneke Teunisse, woordvoerder van het NCRM, vroeg het rapport twee jaar geleden op. "In plaats van dat de Wet Openbaarheid Bestuur werd nageleefd, belandde ik in een warrige, lange procedure." Aanstaande maandag besluit de bestuursrechter in Amsterdam of het CBG inzage moet geven of niet.

In het incomplete rapport, in bezit van deze krant, vallen schokkende cijfers te lezen. Zo meldden zich in 2005 in een maand 130 Strattera-gebruikers bij Eli Lily met suïcidaal gedrag. Tussen november 2002 en september 2005 werden in totaal 431 gevallen gemeld, waarvan er twintig resulteerden in zelfmoord. Onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat Strattera al aanwezige suïcidale neigingen verergert.

Orthopedagoog Ids Terpstra is benieuwd naar het rapport. Hij is directeur van stichting Balans, vereniging voor ouders met kinderen met ADHD. "In eerste instantie waren we enthousiast over Straterra, een groot voordeel van dit middel is dat het niet onder de opiumwet valt. Maar deze signalen maken ons ongerust. Als de uitkomsten van dit rapport kloppen, zijn we erg kwaad. Openheid is noodzakelijk."

Het is al uitzonderlijk dat dit zestigtal pagina's is vrijgegeven, zegt Jacqueline de Gucht, woordvoerder van het CBG. "Dit is nog niet de definitieve versie van het Assessment Report. We proberen open te zijn waar we kunnen, en dat hebben we in dit geval gedaan. Wat we nu nog hebben achtergehouden zijn gegevens over de fabricage en persoonsgegevens, die mógen we niet vrijgeven."

Strattera-producent Eli Lilly was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Zie Spits artikel op:

http://spitsnet.nl/nieuws.php/1/13713/online/ADHD-middel_in_opspraak.html

_____________________________________

Persbericht d.d. 26 mei 2008

 

Bestuursrechter besluit over openbaarmaking

van geheim gehouden Strattera-rapport

 

Op 9 juni 2008 is er een zitting van de Bestuursrechtbank in Amsterdam aangaande de openbaarmaking van het “Preliminary Assesment report – Strattera (atomoxetine) – Risk Benefit Assessment”, in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Het betreft een in Engeland opgesteld evaluatierapport nadat Strattera, een antidepressivum dat voorgeschreven wordt aan kinderen met een ADHD-diagnose, 5 jaar op de markt was. Het rapport is geschreven in opdracht van Eli Lilly, de producent van Strattera.

De coördinatrice van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, Hanneke Teunisse, heeft het rapport opgevraagd bij het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nadat op 3 mei 2006 de productinformatie was aangescherpt op basis van dit rapport. Het betreft naast de eerdere waarschuwingen aangaande het risico op zelfmoord nu een waarschuwing op de start van de behandeling waarbij een verhoogd risico is geconstateerd op toevallen en hartritmestoornissen.

Er zijn, na een soortgelijke procedure in Zweden, 67 pagina's van het rapport openbaar gemaakt. Een groot deel van het rapport en de vele pagina's tellende bijlagen zijn tot nu toe geheim gehouden. In de 67 beschikbare pagina's zijn o.a. de volgende gegevens te vinden:

  • 130 meldingen van suicidaal gedrag in één maand

  • 766 spontane meldingen van hartaandoeningen 

  • 172 meldingen van leverbeschadigingen 

  • 20 geslaagde zelfmoorden

Hanneke Teunisse zegt hierover: “De waarschuwingen van het CBG en de schokkende cijfers in de vrijgegeven pagina's, hebben mij nieuwsgierig gemaakt naar de rest van het rapport. Het NCRM vindt dat veel te veel kinderen een ADHD-diagnose opgeplakt krijgen zonder dat er enig wetenschappelijk onderzoek aan te pas komt. De kinderen krijgen op basis daarvan psychiatrische medicatie voorgeschreven. Deze zware middelen blijken steeds vaker ernstige bijwerkingen te hebben die door de farmaceutische industrie en psychiatrie niet, of veel te laat onderkend worden. Toen ik het CBG om het rapport vroeg stuitte ik op tegenwerking. In plaats van naleving van de Wet Openbaarheid Bestuur belandde ik in een procedure van twee jaar met diverse warrige besluiten. Het CBG zette zelfs een duur advocatenkantoor in om te voorkomen dat ik het rapport zou krijgen. Uitermate vreemd gedrag van de instantie die het belang van de consument zou moeten dienen. Nu ligt de zaak dus bij de bestuursrechter en ik hoop dat het rapport openbaar gemaakt zal worden zodat het recht van ouders om te kunnen beschikken over deze informatie wordt erkend. Inmiddels hebben diverse leden van de Tweede Kamer interesse getoond in het rapport en is het als onderwerp op de agenda van de Commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport geplaatst.”

_______________________________________

16 mei 2008

New York Times

Opnieuw de connectie tussen het psychiatrisch handboek en de drugs industrie.

 

De website van Integrity in Science (klik hier )benadrukt dat de werkgroep die de nieuwe versie van het psychiatrisch handboek DSM aan het voorbereiden is banden heeft met de farmaceutische industrie. Dit verband is al vele malen gelegd.

De Integrity in Science groep beschrijft de omvang van het financiële belangenconflict van de groepleden als variërend van “gering tot groot”.

Zie hier het artikel.

_______________________________________

28 april 2008

Kritische TV uitzending van Tros Radar over praktijken van de farmaceutische industrie.

TROS Radar bracht op 28 april jl. een uitstekende uitzending over de invloed van de farmaceutische industrie.

 

De belangrijkste punten op een rij:

1. € 1,3 miljard per jaar voor marketing door de farmabusiness in Nederland.

2. 200 marketing instrumenten om de verkoop van medicijnen te stimuleren.

3. Symptoom reclame (baarmoederhalskanker, schimmelnagels etc.) in plaats van de verboden merkreclame.

4. Bij trials worden mensen die weleens bijwerkingen zouden kunnen vertonen door mindere gezondheid uit de trial geweerd, maar straks wordt bijna iedereen gevaccineerd.

5. De trial deelnemers zijn dus NIET afkomstig uit een willekeurige steekproef (zoals een neutrale wetenschappelijk verantwoorde test zou vereisen) maar worden geronseld en geselecteerd.

6. Er wordt veel gebruik gemaakt van 'ghostwriters', farmamedewerkers die een mooi verhaal schrijven. En er worden met een zak geld bekende namen gekocht om boven het artikel te zetten.

7. Men werft opinion leaders om reclame te maken met de z.g. Top-down methode. De opinionleaders worden beinvloed door b.v. adviseurschappen; als zij dat middel voorschrijven dan volgt de rest vanzelf .

8. Auteurs en andere medici trekken in reacties en artikelen vaak conclusies die helemaal niet gebaseerd zijn op de data uit het onderzoek.

9. De 'ruwe data' uit een onderzoek worden vaak op allerlei ondoorzichtige manieren, bewerkt, gecorrigeerd, waardoor de resultaten en conclusies gunstiger lijken te zijn dan het onderzoek eigenlijk uitwijst.

10. Adviseurschappen worden door artsen niet vermeld bij lezingen, artikelen, of ander optreden naar buiten toe.

11. Aan ziekenhuisafdelingen of specialisten worden grote bedragen betaald om een middel in een trial te gebruiken. Dan rapporteer je snel positieve resultaten, bij negatieve meldingen gaat de fabrikant immers volgende maal elders heen met de geldzak. 

Prima journalistiek!

 

Zie het op 28 april jl. uitgezonden deel via de onderstaande link:

http://player.omroep.nl/?aflID=6951632&kanaal=tvopjepc.nl

____________________________________

12 april '08

Onderzoek van de volkskrant

Kwart hoogleraren wordt gesponsord

AMSTERDAM - Bijna een kwart van de 5481 leerstoelen aan Nederlandse universiteiten wordt direct of indirect gefinancierd door externe partijen. Uitschieter is de Universiteit Wageningen, waar 36 procent van de hoogleraren door buitenstaanders wordt betaald. Ook de universiteiten van Twente (35 procent) en Rotterdam (32 procent) hebben bovengemiddeld veel extern betaalde hoogleraren.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de financiering van hoogleraarsposten.

Het is nauwelijks te achterhalen welke professoren gesponsord worden. Behalve in benoemingsberichten weigeren de meeste universiteiten te publiceren welke bedrijven en stichtingen de werkzaamheden van hun hoogleraren financieren.

De vermenging van wetenschap en commercie brengt het gevaar met zich mee dat bedrijfsberichten als academische kennis in het publieke domein terecht komen.

Artikel:

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article526148.ece/Kwart_hoogleraren_wordt_gesponsord

 

_______________________________________

April '08

Hoogleraar Trudy Dehue over o.a. elektroshocks:

In een interview in de PSY, jaargang 12, nummer 4 van april 2008, beantwoordt Trudy Dehue vragen over haar nieuwe boek “De depressie-epidemie” waarin ze het fenomeen depressie in Nederland analyseert.

Bijvoorbeeld: "Wat betekenen uw bevindingen voor nieuwe technologieën zoals neurofeedback, magnetische stimulatie of elektroshock in de vernieuwde vorm?

 

Antwoord: “Mijn vraag is: kunnen we de industrie, onderzoekers en behandelaren nog vertrouwen? Hoe durven ze überhaupt nog te claimen dat we ze moeten vertrouwen als je kijkt naar de geschiedenis.” Ze stelt vervolgens dat de commercialisering van het onderzoek leidt tot een publicatiedwang die zorgvuldig onderzoek onmogelijk maakt en dat boeken vaak geen verwijzingen bevatten om de stellige gegevens te onderbouwen. “Zolang deze aspecten niet veranderen, laat ik me niet meer in de maling nemen.”     

 

Klik hier voor het complete interview:

http://www.psy.nl/fileadmin/files/psyarchief/Ziektebeelden/Depressie_en_bipolaire_stoornis/Interview_Trudy_Dehue.pdf

 

"De depressie-epidemie", door Trudy Dehue
ISBN:  9789045700953

_______________________________________

8 april 2008

Het Parool

 

PSYCHISCHE AANDOENING VOOR IEDEREEN

Lester Hoekstra, klinisch psycholoog.

 

Waarschijnlijk heeft nu al de helft van de bevolking een psychische stoornis. Als we de cijfers zouden moeten geloven.

 

Heeft u al een psychische stoornis? U weet het misschien nog niet, maar de kans is groot dat het antwoord ja is. Uit onderzoek van Nemesis (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) zou blijken dat 41 procent een psychische stoornis heeft. Maar dat was een onderzoek uit 2003. gezien de toegenomen zorgconsumptie, mogen we veilig aannemen dat het aantal inmiddels de 50 procent wel is gepasseerd.

 

Uit de cijfers van de Wereldbank en de WHO blijkt dat wereldwijd 7 tot 19 procent van de volwassenen lijdt aan een depressie, 6 tot 25 procent een angststoornis heeft,en 10 tot 28 procent verslaafd is. Voeg daarbij alle andere mogelijke aandoeningen, waaronder modeziekten als adhd en de enorm in populariteit stijgende autistische stoornis, dan blijft er nog maar een klein percentage psychisch gezonde mensen over.

 

Dit soort uitkomsten zijn het resultaat van het medicaliseren van de persoonlijke problemen: reacties op de problemen worden gezien als symptomen van een ziekte. Net zoals dubbelzien een symptoom kan zijn van een hersentumor. Maar anders dan een tumor kunnen de psychische ziekten niet worden waargenomen op een foto. Het is slechts een hypothese dat de ziekte bestaat en wel een zeer zwakke hypothese.

 

Lees het hele artikel hier.

_______________________________________

April '08

Artikel in Elzevier:

 

Medicijnen: Weg met Prozac

Antidepressiva werken niet. Zoek daarom liever andere oplossingen om uit een dip te komen

Mensen die niet lekker in hun vel zitten, zich somber en neerslachtig voelen, kunnen beter geen antidepressiva slikken. Die helpen namelijk niet of nauwelijks beter dan een neppil, maar hebben wel allerlei bijwerkingen. Er zijn betere manieren om uit een dip te komen en de stemming duurzaam te verbeteren.

Dat is de nuchtere conclusie die kan worden getrokken na jarenlange discussie over en onderzoeken naar de effectiviteit van de nieuwe generatie antidepressiva, de zogeheten selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Een debat dat recent weer oplaaide toen Irving Kirsch van de Britse Hull University bekendmaakte dat vier van deze middelen, te weten fluoxetine (Prozac), paroxetine (Seroxat), venlafaxine (Efexor) en nefazodone (wordt niet in Nederland voorgeschreven), niet beter werken dan een placebo.

 

Kirsch had nog eens alle onderzoeken onder de loep genomen naar de effectiviteit van deze middelen, zoals die door de fabrikanten bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waren ingeleverd voor de aanvraag om ze te mogen verkopen. In die onderzoeken wordt onder andere verplicht het verschil in effectiviteit tussen het betreffende middel en een placebo onderzocht.

 

Zie hier de ref:

_______________________________________

31 maart '08

 

Gelezen in Het Financieele Dagblad

 

 ONTSPORING PSYCHIATRIE DREIGT.

 

Er komen steeds meer medicijnen voor problemen die misschien niet psychisch zijn.

Cristopher Lane, Het Financieele Dagblad,  

 

Enkele passages uit de tekst:

..... Bijna bereiken de Verenigde Staten het punt waarop de helft van de bevolking op de een of andere manier ‘geestesziek’ is. Krap een kwart slikt antidepressiva. Deze verbijsterende statistieken leiden tot een soms vlijmscherp debat over de vraag of mensen niet veel meer medicijnen gebruiken dan nodig is voor problemen die misschien niet eens psychisch zijn.

 

..... Met een oplage boven de miljoen is het handboek (DSM) de ‘bijbel van de Amerikaanse psychiatrie’; wereldwijd beschouwen scholen, gevangenissen, gerechtshoven en mensen in de geestelijke gezondheidszorg het als een evangelie. De toevoeging van maar één nieuwe diagnostische code heeft grote praktische gevolgen. Wat was dan de reden waarom er in 1980 zoveel nieuwe aandoeningen bij kwamen?

 

..... Ongelooflijk, maar de lijsten met symptomen voor sommige ziekten werden er in een paar minuten doorheen gejaagd. Veldonderzoek voor vermelding in het handboek betrof soms slechts één patiënt, behandeld door dezelfde persoon die de vermelding bepleitte. Deskundigen drongen aan op opname van twijfelachtige ziekten als ‘chronische ongedifferentieerde ongelukkigheidstoornis’ en ‘chronische klachten stoornis’. Tot de kenmerken behoorde het klagen over de belastingen, het weer en zelfs de sportuitslagen.

 

..... Het onvermogen om de psychiatrie te hervormen is desastreus voor de volksgezondheid. Bedenk dat apathie, koopverslaving en overmatig internetgebruik, serieuze kandidaten zijn voor een nieuwe vermelding in de volgende editie van de DSM, gepland in 2012. als de geschiedenis de leidraad is, komt er een nieuwe groep geneesmiddelen. Laten we in hemelsnaam ons gezond verstand gebruiken+ als straks iedereen geestesziek is, is niemand het meer.

 

Klik hier voor de hele tekst (MsWord document).

 

Cristopher  Lane is hoogleraar Engels aan de Northwestern University. Hij is de auteur van Verlegenheid: Hoe normaal gedrag een ziekte werd.  

 

_______________________________________

18 maart 2008

Onderzoeker wil de waarheid boven water krijgen omdat hij het gevoel heeft dat mensen zelfmoord plegen na het nemen van antidepressiemiddelen (SSRI’s).

Hij zegt:   “.. Dit is de vijfde of zesde keer gedurende de laatste 3 jaar dat iemand die begon met Citalopram of Seroxat, of er net van af was, op een of andere manier zelfmoord pleegde, plotseling en onverwacht en terwijl hij of zij nooit eerder zelfmoordgedachten had gehad”.

Lees hier meer.

_______________________________________

 

6 maart 2008

Gebruikte ook de Illinois shooter psychiatrische medicatie?

 

De link http://www.naturalnews.com/z022656.html leert ons dat ook de “Illinois shooter”, Stephan Kazmierczak, die op 15 februari 2008 vijf  mensen neerschoot op the campus van de Northern Illinois University, psychiatrische medicatie gebruikt heeft. Via de media wordt dan nogal eens verklaard dat zijn waanzin werd veroorzaakt door het stoppen met de medicatie. Wij, sceptici, verdenken  psychiatrische medicatie er van langdurige veranderingen aan het brein te veroorzaken die er voor zorgen dat mensen het contact met de werkelijkheid kwijtraken, wat tot desastreuze gebeurtenissen kan leiden. Op deze website presenteren we op meerdere plaatsen gegevens waarmee we proberen deze feiten tot het publiek en de verantwoordelijke autoriteiten door te laten dringen.

Zie ook hier een lijstje met schietpartijen waarbij de daders pschiatrische medicijnen gebruikten.

Klik hier voor een YouTube filmpje over dit onderwerp.

 

_______________________________________

 

Op 26 Februari 2008 verscheen een rapport van Prof Irving Kirsch, psychologische faculteit Hull University en collega’s in de VS en Canada, over een uitgebreid onderzoek naar de werkzaamheid van Prozac. De conclusie was dat patienten die Prozac namen niet meer vooruitgingen dan zij die een suikerpil (placebo) gebruikten. Voor dit onderzoek werden op basis van de wet openbaarheid van gegevens alle gegevens m.b.t. tests opgevraagd bij de FDA (Food and Drug Administration, VS), de instantie in de VS die toestemming geeft voor toepassing van medicijnen.

Het rapport noemt ook het gevaar van zelfmoord bij jeugdige gebruikers.

Zie meer info op b.v. http://www.guardian.co.uk/society/2008/feb/26/mentalhealth.medicalresearch

_____________________________________

 

27  februari 2008

 

Tentoonstelling “PSYCHIATRIE, EEN INDUSTRIE DES DOODS” is voorbij en is een succes geworden.

De rondreizende tentoonstelling “Psychiatrie, een industrie des doods” bestaat uit 8 panelen met fotomateriaal en tekst en elk voorzien van een groot beeldscherm waarop onderwerpen worden toegelicht aan de hand van verbazingwekkende en niet zelden schokkende informatie uit het verleden en heden van de psychiatrie. De opening was donderdag 14 februari door NCRM coordinatrice Hanneke Teunisse. Er waren twee sprekers uitgenodigd. Mevr. K. vertelde hoe zij door eigen ingrijpen met succesvol gevolg het ADHD-label van haar zoon af wist te krijgen. Mevrouw Agnita Ratelband vertelde over onder andere elektroshock die zij zelf onderging. Zij wist op eigen kracht aan psychiatrische behandeling te ontkomen, eveneens met uitstekend resultaat.

Onder andere met behulp van zeldzame historische filmfragmenten, opnamen met een verborgen camera en interviews met meer dan 160 artsen, advocaten, onderwijskundigen en deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, onthulde deze tentoonstelling de psychiatrie als een pseudowetenschap. De psychiatrie heeft geen enkele kennis over de oorzaken van geestelijke problemen, is geheel gericht op het met geweld onderdrukken van symptomen maar heeft wel de macht om mensen op basis van hun niet wetenschappelijk onderbouwde diagnoses op te sluiten en gedwongen te behandelen in psychiatrische inrichtingen.

 

Fernand Haesbrouck hield op twee achtereenvolgende zondagen een lezing. Hij is bekend van zijn niet aflatende strijd tegen Ritalin, Concerta en andere “geneesmiddelen” waarmee ADHD-kinderen worden “behandeld”. Haesbrouck meldt dat de werkzame stof een cocaïne-achtige amfetamine is die voorkomt op de lijst van verboden dopingproducten.

Hij heeft artsen en hoogleraren gevraagd om uit te leggen hoe Ritalin en Concerta werken bij kinderen met ADHD en om aan te tonen dat zijn verklaring van het werkingsmechanisme niet klopt en waarom. Als reactie werd hij bedreigd en geïntimideerd. Haesbrouck maakt er een levenswerk van om het publiek te laten weten dat men bij artsen legaal (hard-) drugs kan verkrijgen, waar men anders slechts via het illegale circuit aan kan komen. Hij schreef het boek ADHD medicatie medische megablunder.

Hij legde o.a. uit dat de actieve stof in Ritalin en Concerta een cocaïneproduct is waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt. Kinderen lijken daardoor kalmer en kunnen zich beter concentreren omdat ze telkens een stevige adrenalinestoot krijgen. Dit chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat na verloop van tijd ADHD-kinderen die Ritalin of Concerta gebruiken, corrigerend met antipsychotica behandeld moeten worden. Een aantal moet zelfs psychiatrisch opgenomen worden. Haesbrouck meldde dat in de VS momenteel 1 op de 2 Ritalinkinderen jonger dan 10 jaar 'onverklaarbare' bipolaire stoornissen hebben (bron : Food & Drug Administration, februari 2006), maar dat er (voorlopig?) geen maatregelen worden genomen om de 'verkoop' niet te schaden ( FDA beslissing van 22 en 23 maart 2006). Bij de eerste lezing ontstond een levendige discussie met een toehoorster, arts, die ongeveer dezelfde mening en ervaringen had als Haesbrouck. Zij stelde voor om krachten te bundelen. Bij de tweede lezing kreeg hij opnieuw bijval van toehoorders maar ook kritiek van enkele studenten die hem verltelden dat 1. zijn theorie niet klopt met wat op de universiteit wordt verteld en 2. dat op zijn statistiek m.b.t. toegenomen agressie en dood bij gebruikers van psychofarmaca af te dingen is. Haesbrouck verwees naar zijn eigen verhaal en naar FDA publicaties. En naar het feit dat Big Pharma vele leerstoelen aan universiteiten sponsort. Zie ook http://www.megablunder.net.

Het standpunt van NCRM hierbij is dat er nu in ieder geval discussie was en wij meer mensen de ogen hebben kunnen openen. Lezers van deze tekst willen we de aandacht vesitigen op onze publikaties: bijvoorbeeld onze downloads en onze rapporten en onze DVD.

 

Voorlopige conclusie

Hoewel de locatie van de tentoonstelling niet gemakklijk te vinden was, enigszins uit de normale looproute van het grote publiek, was trok hij in krap 2 weken tijd ruim 2000 bezoekers.

We gaan de enquetes, die door de bezoekers van de tentoonstelling werden ingevuld, analyseren. Voorlopig kunnen we melden dat van het publiek het overgrote deel zeer onder de indruk was. Tot onze eigen verbazing zijn er een flink aantal mensen geweest die in de psychiatrie werken (psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, therapeuten etc) en duidelijk ontevreden zijn. Ze willen veranderingen en een meer humane zorg zonder pillen en shocks!

 

Verder hebben we meerdere groepen op bezoek gehad gehad van diverse opleidingen (o.a. psychiatrische verpleegkundigen) uit Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, ze kwamen uit het hele land.

 

Typisch commentaar van bezoekers; "indrukwekkend", "afschuwelijke beelden" (elektroshock, experimenten met - en pillen voor kinderen etc.) en ook " We dachten dat psychiatrie een wetenschap was, maar dit was wel verhelderend."

 

Op de  avond van 27 februari werd de reizende tentoonstelling gedemonteerd en ingepakt voor transport naar de volgende expositie, in Duitsland.

 

 

Meer info op: http://www.psychiatrie-industrie-des-doods.nl/

 

_______________________________________

 Uit: persbericht 19 februari 2008 m.b.t. de tentoonstelling Psyschiatrie, een industrie des doods.

...

De overgrote meerderheid van de reacties is positief, zowel van groepen studenten en hun docenten als van mensen die werkzaam zijn in de psychiatrie en alle anderen die de tentoonstelling bezocht hebben.

Een woordvoerster van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (organisator van de tentoonstelling), Hanneke Teunisse, zegt hierover: “De tentoonstelling geeft mensen inzicht in een voor hen vaak nog onbekende kant van de psychiatrie. Sommige mensen willen deze kant liever niet zien, anderen zijn blij met de informatie. Wij bieden iedereen de mogelijkheid om de tentoonstelling gratis te komen bekijken.”

Enkele reacties van het publiek waren:

  • “Ik ben geschokt, het geeft me een heel ander beeld van de psychiatrie, het gaat alleen om geld en macht, niet om het helpen van mensen.”

  • “Ik werk in de psychiatrie maar zal hier na het zien van deze tentoonstelling veel bewuster en kritischer naar kijken.”

  • “Er is heel wat afgerommeld en geëxperimenteerd in de geschiedenis van de psychiatrie en eigenlijk hebben ze nog steeds geen enkele wetenschappelijke onderbouwing, ook niet voor de pillen.”

  • “Ik was verrast door de link tussen schoolschietpartijen en psychiatrische medicatie, waarom zie ik dit niet op het nieuws?”

  • “Het verband tussen de psychiatrie en de Holocaust was mij onbekend maar het is eigenlijk heel logisch als je de gegevens op een rijtje ziet.”

  • “Ik heb de antipsychiatrie teruggevonden en daar ben ik erg blij mee.”

Zie het complete bericht hier.

 

_______________________________________

 

11 februari 2008, persbericht

TENTOONSTELLING “PSYCHIATRIE, EEN INDUSTRIE DES DOODS” ONTHULT MISSTANDEN IN DE PSYCHIATRIE

6.974 Doden door psychische stoornissen in 2006

De tentoonstelling “Psychiatrie, een industrie des doods” staat van 14 t/m 27 februari 2008 in het Post CS gebouw (ca. 10 minuten lopen oostelijk van het Centraal Station) in Amsterdam om het publiek te informeren over misstanden en schendingen van mensenrechten in de psychiatrie. Met 6.974 doden door psychische stoornissen in Nederland in 2006, is deze tentoonstelling bijzonder actueel.

Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft op haar website een getal van 6.974 “doden door psychische stoornissen” in 2006. Dit cijfer was in 1998 nog 4.458. Opvallend hierbij is dat de term “doden door psychische stoornissen” geen uitleg geeft over de werkelijke doodsoorzaak. De specificatie van dit cijfer geeft redenen als “dementie” of “schizofrenie”, maar geen werkelijke reden van overlijden. Gaat het om mensen die zelfmoord hebben gepleegd? Overleden deze mensen aan de gevolgen van medicijngebruik of elektroshocks? Het blijft een mysterie, maar het betreft wel ruim 19 doden per dag.

De tentoonstelling “Psychiatrie, een industrie des doods” geeft het publiek de kans om (gratis) kennis te komen maken met de schaduwzijde van de psychiatrie. De psychiatrie heeft in haar zwarte geschiedenis gebruik gemaakt van gruwelijke methoden om patiënten met dwang te “genezen” van hun vermeende geestelijke stoornissen. Wat begon met zweepslagen, baarmoederklemmen, koudwaterbaden en draaistoelen heeft zich via lobotomieën en insulineshocks ontwikkelt tot onze huidige geestelijke gezondheidszorg met haar hersenbeschadigende elektroshocks en gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie. De tentoonstelling laat zien dat de hedendaagse behandelingen en ingrepen in de hersenen niet wezenlijk verschillen van de oorspronkelijke barbaarse praktijken en nog steeds gebaseerd zijn op dezelfde ideeën.

 

Lees hier het complete persbericht.

_______________________________________

 

2 februari 2008

Gebruik van antipsychotica in verpleeghuizen bekritiseerd.

Een van onze onderwerpen van kritiek op uit de psychiatrie voortkomende activiteiten, het drogeren van bejaarden, is recent weer bevestigd door het promotieonderzoek van Sytse Zuidema, UMC St Radboud, Nijmegen. Uit zijn onderzoek blijkt dat agressief gedrag, wat men door het voorschrijven van antipsychotica hoopt te onderdrukken, vaak niet verdwijnt. De medicijnen werken wel sufmakend, wat ongelukken in de hand werkt.

Zie bijvoorbeeld HIER meer.

Zie ook onze folder en onze brochure.

_______________________________________

 

Bij het begin van 2008

In 2007 heeft het NCRM een ongekende expansie doorgemaakt:

- 140.000 bezoekers op ons nog steeds groeiende aantal websites,

- grote media interesse van kranten en actualiteitenrubrieken,

- 2 psychiaters levenslang uit hun ambt gezet wegens seksueel misbruik en één voor 8 jaar wegens hetzelfde vergrijp,

- 7000 DVD's verstuurd door onze internationale organisatie en zelf ongeveer 500 uitgezet en verkocht.

- Regionale Opleidings Centra (middelbaar beroepsonderwijs) en Hogescholen die de DVD's kopen en gebruiken in de lessen aan toekomstige verpleegkundigen en welzijnswerkers.

- We hebben inmiddels twee HBO stagiaires die elke donderdag helpen op de klachtenlijn.

- We hebben een ECT rapport geschreven waardoor slachtoffers die nu elektroshocks krijgen een schadeclaim kunnen indienen via een letselschadeadvocaat.

 

Kortom het was een goed jaar voor het NCRM......

Nu kunnen we in 2008 natuurlijk maar één ding doen.... GROTER GROEIEN! Meer outflow, meer media aandacht, meer klachten, meer schadeclaims etc.

 

 Tentoonstelling

We beginnen dit jaar daarmee met de tentoonstelling "Psychiatrie een industrie des doods" . Op 14 februari 2008 gaan we open, in het Post CS gebouw in Amsterdam (oude hoofdkantoor van de post naast het Centraal Station). We staan daar twee weken tot en met woensdag 27 februari.

 

_______________________________________

19 december 2007

Verband tussen geweldsuitbarsting en het nemen van atidepressiva dringt nu door tot de media.

Klik op de onderstaande link voor een verslag op Fox National News i.v.m. de schietpartij op 5 december jl. in Omaha, VS.
 http://youtube.com/watch?v=gUchjOKxKY8

 

_______________________________________

Persbericht: 8-12-2007

SCHUTTER WINKELCENTRUM OMAHA GEBRUIKTE OOK ANTIDEPRESSIVA

De 19-jarige Robert Hawkins die op 5 december 2007 acht mensen doodschoot (inclusief zichzelf) en vijf mensen verwondde in een winkelcentrum in Omaha, Nebraska, is het meest recente geval van een bloedbad aangericht onder invloed van antidepressiva (Klik hier voor de CNN video).

Zie hier het complete bericht.

_______________________________________

26 november 2007

Maasmeisje

De vader van het "Maasmeisje" is veroordeeld voor de moord op zijn dochter. In de media werd uitdrukkelijk aangegeven dat hij de moord op zijn dochter heeft gepleegd onder invloed van Ritalin.

Gelezen op nu.nl.

 

... Volgens raadsman Jongsma had haar vader een groot assortiment medicijnen tegen allerlei geestesziekten in huis. Mogelijk dat Gessica ook iets daarvan heeft ingenomen. De vraag is of de inname van sipralexa in combinatie met andere middelen Gessica fataal is geworden.

G. kan zich niets herinneren van de periode rond het overlijden van zijn dochter. Enkele maanden voor haar verdwijning kreeg G. volgens Jongsma het middel Ritalin tegen ADHD voorgeschreven, waardoor zijn geestelijke klachten verergerden. Het kan zijn dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is geweest.

Klik hier voor ons rapport over de gevaren van psychiatrische medicijnen en hier een lijst met internationale waarschuwingen.

_______________________________________________

Elle s'appelle Sabine

Sandrine Bonnaire verloor haar zus aan de psychiatrie.

Een documentaire van een Franse filmster over haar autistische zuster. Te zien op het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA).

Elle s'appelle Sabine is het verhaal van het jongere zusje van de Franse actrice Sandrine Bonnaire. Sabine lijdt aan autisme maar in de tijd dat zij jong waren, had niemand daar nog van gehoord.

Oorzaak van haar enorme terugval is een langdurig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis tussen haar achtentwintigste en haar drieëndertigste, waar ze op aanraden van de artsen was terechtgekomen. De schade die door de verkeerde behandeling met zware medicijnen en isolatie is ontstaan, is groot en deels onherstelbaar.

Gelezen op:

http://www.idfa.nl/nl/extra/zoeken/film.aspx?id=31842

_______________________________________________

16 november 2007

FINSE SCHOOLSCHUTTER OOK AAN ANTIDEPRESSIVA

De onder invloed van antidepressiva gepleegde schoolschietpartijen hebben zich nu ook naar Europa verplaatst. De 18-jarige Finse schoolschutter Pekka-Eric Auvinen slikte antidepressiva toen hij op 7 november 2007 acht mensen vermoordde en er een dozijn verwondde voordat hij zelfmoord pleegde op de Jokela middelbare school. Antidepressiva kunnen geweld, agressie, zelfmoord, psychoses en manie veroorzaken.

Auvinen is daarmee de tiende schutter op een school die psychiatrische medicatie slikte. Hij sluit zich aan bij bekende namen als Eric Harris, Kip Kinkel en Jeff Weise. Het aantal slachtoffers van de 10 meest recente schietpartijen op scholen is hiermee opgelopen tot 39 doden en 84 gewonden.

Het gebruik van antidepressiva heeft naar schatting al geleid tot 63.000 zelfmoorden wereldwijd. Het Nederlandse publiek is nauwelijks op de hoogte van deze bijwerkingen van antidepressiva, terwijl patiënten die agressief worden of zelfmoord plegen in psychiatrische inrichtingen een dagelijkse realiteit zijn.

De Citizens Commission on Human Rights lanceerde recentelijk 3 filmspotjes (link) om het publieke bewustzijn over dit onderwerp te verhogen. Dit omdat ondanks alle waarschuwingen van medicijnen controlerende instanties, waaronder het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), er nog steeds enorme hoeveelheden antidepressiva voorgeschreven worden aan volwassenen, tieners en kinderen en patiënten onvoldoende worden voorgelicht over de gevaren ervan.

Zie het complete persbericht, met een overzicht van 10 schietpartijen op scholen die onder invloed van psychiatrische medicatie zijn geschied.

 

_______________________________________________

 

17 oktober 2007

Psychiater aangeklaagd wegens aanranding.

 

Verslag in De Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article73088121.ece?cid=rss
 

(Den Haag)

Psychiater dr. Eddy Z.C. (66) die het klassieke werk aan zielsziekten combineert met de prikkels van acupunctuur, ziet zichzelf als pionier in Europa. Maar die voortrekkersrol waarin hij zich concentreerde op naalden en drukpunten, heeft hem nu als verdachte van aanranding voor de strafrechter gebracht.

"Hij heeft me psychisch kapót gemaakt", huilde gisteren ex-patiënte Martha over haar beminnelijk glimlachende ex-behandelaar in de Haagse rechtszaal. De vrouw heeft de uit Guatemala afkomstige dr. Eddy aangeklaagd bij het medisch tuchtcollege, bij de klachtencommissie van zijn eigen beroepsvereniging, en bij justitie: "Ik ben niet zijn eerste slachtoffer geweest, maar hopelijk wel het laatste."

Mevrouw Martha, gekweld door problematiek in verband met een doodgeboren baby, een zwaar verkeersongeluk, en obsessieve gedachten over een jeugdvriend die haar beletten in het heden te leven, doorstond sessies die de psychiater volgens haar gebruikte om haar te betasten aan billen, borsten, in haar liezen en rond de schaamstreek, al of niet voor massage of het plaatsen van soms flink pijnlijke acupunctuurnaaldjes.

In de rechtszaal vertelde zij huilend: " Ik vond het afschuwelijk dat hij me steeds verder liet uitkleden en me steeds intiemer aanraakte. Maar ik dacht: híj is de psychiater. Híj zal het wel weten." Toen hij haar onverhoeds bij haar borsten had gepakt, en " schuddende en wegende bewegingen" had gemaakt, was voor haar de maat vol.

Dr. Eddy mag inmiddels van het tuchtcollege zijn beroep niet meer uitoefenen, maar hij is in hoger beroep gegaan. Want 't is allemaal nooit gebeurd, wat mevrouw beweert, meldde hij ook gisteren. "De liezen? Die wil je niet raken bij acupunctuur. Al die zenuwen en vaten. Ik heb wel geprikt even boven het schaambeen, belangrijk voor de balans tussen de voor- en achterzijde van het lichaam (...) Ik heb haar altijd uitgelegd wat ik wilde gaan doen, en ze zei altijd ja. En na een behandeling bedankte ze me." Dat Martha het gevoel had dat zij bij dr. Eddy letterlijk met de billen bloot lag, tja: "Dat is háár gevoel. Háár interpretatie. Maar het was níet zo..."Huisarts

Het bleef welles-nietes gisteren, tussen geneesheer en patiënt. Officier van justitie mevr. mr. A.C. Kramer citeerde daarom getuigen aan wie Martha haar belevenissen had verteld, onder wie een bevriende huisarts. Die vertelde haar dat het absoluut niet goed zat in de Sassenheimse praktijk. Het bevreemdde haar dat hij als psychiater acupunctuur toepaste. Het tuchtcollege heeft in juli geoordeeld dat Z.C. zich van onwetenschappelijke methoden heeft bediend, en dat hij volstrekt ongeschikt is voor de professie, zo haalde de officier aan.

Zij zei dat ze de dokter naar de gevangenis zou hebben gestuurd als hij jonger was geweest. Zij eiste nu negen maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur of 120 dagen zitten. Uitspraak: 30 oktober.

(ook: http://www.leidschdagblad.nl/article2585833.ece)

_______________________________________________

9 oktober 2007

BEHOEFTE AAN MEER DIVERSITEIT IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De antipsychiatrie beweging heeft dit jaar wereldwijd een eigen slogan voor International Mental Health Day op 10 oktober:  “Mental Health in a changing world, a time for treatment diversity”. Deze slogan is bedoeld om aandacht te vestigen op de noodzaak voor een breder aanbod in de geestelijke gezondheidszorg omdat het huidige aanbod van pillen, elektroshocks en hersenchirurgie verouderd, ineffectief en inhumaan is gebleken.

Mensen met geestelijke problemen komen in Nederland terecht in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Binnen de GGZ bepaalt de psychiatrie de behandelvormen. De psychiatrie wil af van de lange praatsessies met patiënten en richt haar aandacht volledig op pillen, elektroshocks en hersenchirurgie. De pillen als behandelvorm zijn het meest populair, één op de vijf mensen in Nederland slikt psychiatrische medicatie voor één of meer geestelijke stoornissen.

Uit onderzoek van de GGZ zelf blijkt dat patiënten graag een ander aanbod zouden willen zien in de GGZ. Veel patiënten hebben in de eerste plaats behoefte aan een veilige plek waar ze een periode tot rust kunnen komen, een plek waar iemand naar ze luistert waar ze medisch onderzocht en behandeld kunnen worden en waar ze niet meteen worden bedreigd met gedwongen opnamen, gedwongen medicatie, isoleercellen en elektroshocks. Als hun bewustzijn niet onmiddellijk onderdrukt wordt met psychiatrische medicatie blijken velen in staat te zijn om hun problemen het hoofd te bieden en weer verder te gaan met hun leven. Daarnaast zouden veel patiënten graag behandeld willen worden met alternatieve geneeswijzen (homeopathie, acupunctuur, ortho-moleculair etc.). Een keuze die misschien niet bij elke patiënt resultaten zal opleveren maar een stuk minder heftige bijwerkingen heeft en op zoek gaat naar de oorzaak van symptomen.

lees hier verder

_______________________________________________

20 sept. 07

PATIËNTEN KUNNEN VANAF HEDEN SCHADE ECT CLAIMEN

 

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) heeft vandaag de 32 ziekenhuizen en instellingen die elektroshocks ofwel Electro Convulsie Therapie (ECT) uitvoeren in Nederland per aangetekende post op de hoogte gesteld van de negatieve bijwerkingen die elektroshocks kunnen veroorzaken en de slechte kwaliteit van hun voorlichtingsmateriaal. Door deze actie kunnen patiënten nu makkelijker via een letselschadeadvocaat een schadeclaim indienen wegens door ECT opgelopen schade.

Lees hier het hele persbericht.

Zie het in september afgeronde rapport: Elektroshock in Nederland

_______________________________________________

3 sept. 07

 Nostalgie?

 

Het lijkt alsof de Sovjet psychiatrie herleeft als we afgaan op een bericht in Newsweek van 3 september. Het bericht meldt dat niet alleen Russische criminelen psychiatrische opname gebruiken om "problemen"op te lossen. Ook personen die zich kritisch uitlaten over autoriteiten worden "opgeborgen". De directeur van een inrichting waar journalist L. Arap gedwongen werd opgenomen merkte op (citaat uit artikel) "Het interesseert ons niet wat onafhankelijke commissies van psychiaters, of de UN of zelfs Aliens ons vertellen. Als we eenmaal besloten hebben een patient binnen te houden, dan doen we dat ook. De rechtbanken luisteren altijd naar ons en naar niemand anders."

 

Zie het complete bericht op http://www.msnbc.msn.com/id/20438310/site/newsweek/

_______________________________________________

 

PERSBERICHT

Datum: 21-8-2007

ZYPREXA-SLACHTOFFERS KUNNEN AANSLUITEN BIJ AMERIKAANSE RECHTSZAAK

Een Amerikaanse rechter stelde onlangs de datum vast voor de rechtszaak die slachtoffers van Zyprexa (antipsychoticum) aanspanden tegen producent Eli Lilly, op 15 oktober 2007. Patiënten klagen Eli Lilly aan vanwege verzwegen bijwerkingen zoals extreem overgewicht, diabetes, afwijkingen in de bloedsuikerspiegels en zelfs overlijden. Nederlandse slachtoffers kunnen zich nog aansluiten bij deze rechtszaak.

samenvatting:

Eli Lilly was reeds lange tijd op de hoogte van deze bijwerkingen maar hield ze verborgen voor het grote publiek. Tot op heden heeft Eli Lilly ruim 26.000 om deze redenen aangespannen rechtszaken geschikt en werd er al meer dan 1,2 miljard dollar uitbetaald aan slachtoffers van Zyprexa. Er zijn echter 500 aanklachten overgebleven van mensen die de schikking niet geaccepteerd hebben.

In Nederland gebruiken tienduizenden mensen Zyprexa en het is bij veel slachtoffers niet bekend dat er in Amerika rechtszaken worden gevoerd over de verzwegen bijwerkingen van het middel. Nederlandse slachtoffers die diabetes of extreem overgewicht hebben gekregen van Zyprexa kunnen zich nog aansluiten bij de Amerikaanse Zyprexa rechtszaak. Ze kunnen zich informeren door “Zyprexa trial” in te toetsen in Google of contact op te nemen met een goede letselschade-advocaat in Nederland.

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) stelt dat het publiek niet alleen voorgelicht behoort te worden over de bijwerkingen van psychiatrische medicatie zoals Zyprexa maar ook geïnformeerd dient te worden over het feit dat psychiatrische diagnoses subjectief zijn en niet objectief vastgesteld kunnen worden. Psychiatrische diagnoses worden letterlijk in het leven gestemd tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychiatric Association waarvan velen leden financiële banden hebben met de farmaceutische industrie. Psychiatrische diagnoses zijn niet te onderbouwen met lichamelijk onderzoek, er zijn geen bloedonderzoeken, hersenscan's of röntgenfoto's mogelijk die de aan- of afwezigheid van een zogenaamde “geestelijke stoornis” vast kunnen stellen.

Meer informatie over de bijwerkingen van psychiatrische medicatie en over de tientallen officiële waarschuwingen die er de afgelopen jaren tegen zijn afgegeven vindt u op: www.bijwerkingenpsychiatrischemedicijnen.nl.

Klik hier voor het complete bericht

_______________________________________________

27 juli 2007

Met Ritalin eerder aan drugs

gelezen op: http://www.farmaactueel.nl/index.php?id=5668

Door ons geselecteerde tekstfragmenten:

Kinderen die Ritalin slikken na een ADHD diagnose experimenteren vaker met drugs en vertonen crimineler gedrag dan leeftijdsgenoten.

In het augustusnummer van het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry verschenen enkele zorgwekkende analyses.

Kinderen die Ritalin slikken, gaan gemakkelijker experimenteren met alcohol en drugs dan hun leeftijdsgenoten. Ook het risico dat ze met de politie in aanraking komen door diefstal of vechtpartijen is groter. Uit een ander onderzoek blijkt dat deze kinderen korter worden en lichter blijven dan niet-slikkers.

Lees het hele bericht op bovengenoemde link.

_______________________________________________

25 juli 2007

Remt Ritalin de groei van kinderen?

Volgens onderstaande link meldt  het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, editie van Augustus 2007dat Ritalin de groei van kinderen remt.

Ritalin is een drug die aan kinderen wordt voorgeschreven bij wie de fictive kwaal ADHD wordt vastgesteld. Het artikel meldt dat kinderen na 3 jaar Ritalin-gebruik gemiddeld 25 mm kleiner en ruim 2 kg lichter zijn dan kinderen in de referentiegroep.

Het artikel meldt tevens dat de "psychrisiatche industrie" (aanhalingstekens door ons aangebracht, red.) van dit effect wist maar het onder de tafel hield om financiële redenen.

Lees meer op: http://www.newstarget.com/021944.html

 

_______________________________________________

27 juni 2007

Een greep uit het nieuws in de VS van de afgelopen weken:

Artikel in New York Times: Nu van Amerikaanse staten verwacht wordt  dat farmaceutische bedrijven hun sponsoring aan artsen bekend maken tekent zich een patroon af: psychiaters verdienen meer aan medicijnfabrikanten dan enig andere specialisatie. Hoe deze kwestie psychiaters en artsen beïnvloedt is onderwerp van discussie. Bijvoorbeeld: naarmate psychiaters meer geld ontvingen van medicijnfabrikanten, schreven zij meer krachtige middelen voor aan kinderen, middelen die bekend staan als atypische antipsychotica, terwijl die middelen voor hen in het bijzonder risicovol zijn en niet goedgekeurd.

Het gehele artikel: http://www.nytimes.com/2007/06/27/health/psychology/27doctors.html?_r=1&adxnnl=1&oref=slogin&ref=us&adxnnlx=1183485908-0ujm1Nqn9DY1IjRakTlCcw

_______________________________________________

27 juni 2007

Artikel in de Washington Post: Bedrijven die medicijnen produceren zijn de laatste jaren de grootste sponsors van aanvullend medisch onderwijs geworden. Commerciële sponsors dekken de helft van de ruim 2 miljard dollar aan cursuskosten die artsen jaarlijks maken om hun vergunning te kunnen houden. De kennis van artsen over medicijnen komt voor het grootste deel van de industrie en dat is niet gezond, vindt J. Avorn, hoogleraar aan de Harvard Medical School: "Opleidingsorganisaties lenen hun naam aan opleidingen die niets meer zijn dan infomercials".

Lees meer op:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/26/AR2007062601963.html?hpid=moreheadlines

_______________________________________________

20 juni 2007

* Newsweek presenteerde de veronachtzaamde gevaren van sommige psychologische therapieën. Het middel Vioxx (pijnbestrijding) werd op minder dringende redenen van de markt gehaald... (ref.:Newsweek artikel)

 

* Dr. Sigmund Koch, van de American Psychological Association, komt in zijn boek Psychology: A Study of a Science tot de conclusie dat psychologie geen samenhangende wetenschap kan zijn, dat psychologie daarin overeenkomt met psychiatrie en dat therapieën die vanuit die mankerende aannamen gedaan zijn potentieel gevaarlijk zijn. Zie www.cchr.org

* Een artikel over honderden rechtszaken tegen farmaceut Eli Lilly in verband met het anti-psychoticum Zyprexa: http://www.forbes.com/feeds/ap/2007/06/12/ap3814316.html  

 

* Een artikel met de titel "psychologen tegen marteling: een open brief aan de president van de American Psychological Association". Dit gaat over een brief van 40 verontruste psychologen met betrekking tot beroepsgenoten die betrokken zijn bij ongeoorloofde verhoormethoden van gevangenen in Guantanamo, Irak, Afghanistan en de zogenaamde CIA "black sites". De brief beschrijft in detail hoe betrokken psychologen van de Survival, Evasion Resistance, and Escape (SERE) hun eigen ethische codes overtreden, inclusief concrete gevallen van marteling. http://www.atlanticfreepress.com/content/view/1753/81/  

_______________________________________________

 

4 juni 2007

 

Kan Ritalin psychotisch maken?

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck die in diverse psychiatrische ziekenhuizen werkt, waarschuwt in zijn boek ADHD medicatie: Medische blunder voor het toedienen van Ritalin en Concerta. Bij langdurig gebruik kunnen kinderen hier psychotisch van worden, zegt hij. De psychotische klachten zijn een bijwerking van de medicijnen die de kinderen krijgen en worden niet veroorzaakt door de ADHD. De afgelopen vier jaar kregen de psychiatrische ziekenhuizen te maken met een verzesvoudiging van het aantal verslaafde en karaktergestoorde patiënten.

 

Gelezen op: http://www.ad.nl/diagnose/article1402403.ece

_______________________________________________

 

 

 

30 april 2007

Ierse krant Sunday Independent schrijft:

Gezaghebbend psychiater waarschuwt: psychiatrische medicatie is te gevaarlijk; de invloed van de farmaceutische industrie is ongezond. In Ierland gebruiken 25000 mensen Zyprexa en 20000 mensen gebruiken Seroxat, terwijl dat bij 1 op de 500 Seroxatgebruikers tot zelfmoord leidt. Hij noemt tevens de relatie tussen farmaceutische bedrijven en psychiaters, en de beloningen die zij ontvangen in de vorm van betaling voor “gostwriting” van medische rapporten, vrij reizen, geld voor onderzoek etc. “Er is een groeiende bezorgdheid over de manier waarop de farmaceutische industrie de psychiatrie is gaan domineren”.

Zie:

http://www.unison.ie/irish_independent/stories.php3?ca=9&si=1821883&issue_id=15572

 

_______________________________________________

 

16 april 2007

Was Cho Seung-Hui onder invloed van psychiatrische medicijnen?

Naar aanleiding van de schietpartij op de Virginia Tech school op 16 april jl, vragen actiegroepen opnieuw waarom het Amerikaanse congres er niet in slaagt om het verband tussen dit soort schietpartijen en psychiatrische medicijnen te onderzoeken. Onderzoekers vermoeden dat dader Cho Seung-Hui anti-depressie medicijnen nam.

 

CCHR, onze Amerikaanse tak, waarschuwt dat de psycho-farmaca producerende farmaceutische industrie opnieuw zal proberen de gevaarlijke agressie-opwekkende effecten van dit soort middelen te verhullen. Lees het hele bericht op: http://www.cchr.org/index.cfm/9027/19846

 

In 2002 deed Fox National News (VS) verslag van de link tussen psychiatrische medicijnen en schietincidenten op scholen. Klik op de volgende link voor een video verslag: http://www.youtube.com/watch?v=9S-7aNPf33A

Filmmaker Michael Moore deed een oproep voor een federaal onderzoek naar schietpartijen op school en het verband met psychiatrische medicatie. Zie de video via deze link: http://www.youtube.com/watch?v=dSZ9YTnSkLc

 

 

Commentaar van P. Breggin, kritisch deskundige, over de schietpartij op Verginia Tech: http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/the-real-mental-health-l_b_46327.html

 

Zie ook onze publicatie Internationale waarschuwingen

 

_______________________________________________

 

24 maart 2007

ADHD medicatie, dodelijke dosis.

 

Gelezen in USA today: meisje (4) stierf door overdoses psychiatrische medicijnen tegen ADHD en manisch-depressiviteit. De ouders hebben de behandelende psychiater aangeklaagd wegens het voorschrijven van te hoge dosering, terwijl de psychiater stelt dat de ouders op eigen gezag de dosis verhoogden.

Zie het hele bericht op: USA Today March 24, 2007

 

_______________________________________________

 

 

21 maart 2007

Vooraanstaand psychiater geeft toe dat psychiatrische diagnoses niet op wetenschappelijke gronden gebaseerd zijn.

Eén van de belangrijke mensen achter het psychiatrisch handboek DSM (Manual of Mental Disorders), psychiater Robert Spitzer, Columbia universiteit, geeft nu toe dat psychiatrische diagnoses niet op wetenschap zijn gebaseerd. Hij stelde ook dat "(psychiatrische)..drugs geen belangrijke bij-effecten hebben."  Dit ondanks waarschuwingen van de FDA (Food and Drug Administration), en vele strafzaken.

Zie het complete verslag op http://www.cchr.org/index.cfm/9027/19694

_______________________________________________

 

 

15 maart 2007

Barneveldse strijdt tegen ECT

 

Barneveldse vrouw, die elektroshock-"therapie" aan den lijve ondervond wil deze opgenomen hebben in het wetboek van strafrecht. Zie artikel uit de Barneveldse krant.

_______________________________________________

 

 

5 maart 2007

METRO interview met NCRM coordinator Hanneke Teunisse.

 

"Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) voert in Nederland al jaren een lobby tegen de psychiatrie. Want, zo menen ze, psychische problemen kunnen beter worden opgelost zonder medicijnen en 'gevaarlijke' behandelmethoden. "

"We ondersteunen mensen met het indienen van klachten over diagnoses, bijwerkingen, gedwongen opnamen en ga zo maar door en informeren ze door middel van brochures. Dit alles doen we gratis." Druk? "We krijgen tussen de tien en vijftien meldingen per week. Op dit moment helpen we veel ouders met kinderen in de problemen, die bijvoorbeeld na een diagnose meteen richting jeugdzorg worden gestuurd."

lees het complete interview op http://www.metropoint.com

of op onze webpage.

 

_______________________________________________

 

16 februari 2007

METRO primeur: meer elektroshocks in Nederland.... Niet alleen wij waarschuwen, maar ook een woordvoerder van patiëntenvereniging Pandora: "... Er zijn te veel verhalen van blijvend geheugenverlies."

_______________________________________________

 

2 februari 2007

 

Een artikel over de invloed van de farmaceutische industrie op de academische en toegepaste psychiatrie is te vinden op: http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2007/02/02/is_psychiatry_for_sale

 

_______________________________________________

 

TeenScreen in de VS,

een waarschuwing voor Nederland.

 

Wij zijn bezorgd over het TeenScreen initiatief, ontwikkeld op Columbia University, VS, om alle 52 miljoen schoolkinderen in de VS te testen op depressie- en andere aan zelfmoord gerelateerde gemoedstoestanden. Het is klaarblijkelijk de bedoeling dat de test net zo gewoon wordt als bijvoorbeeld een tandheelkundige controle. Deskundigen en ouders zetten vraagtekens bij de tests en zijn achterdochtig m.b.t. de gevolgen ervan.

 

 CCHR,internationale waakhond tegen misstanden in de psychiatrie, adviseert:

1. De wetgever zou het recht van ouders moeten beschermen om toestemming te weigeren voor deelname van hun kind t.a.v. psychologische of psychiatrische vragenlijsten, tests of evaluaties, waaronder TeenScreen. Of  om psychiatrische medicijnen op school te weigeren.

2. Scholen moeten niet gebruikt worden voor het invullen van TeenScreen- of andere psychologische vragenlijsten. Regeringen moeten ervoor zorgen dat kinderen naar scholen kunnen gaan die goed en bruikbaar onderwijs leveren.

 

 

 

 

Binnenkort zetten we een samenvatting over het TeenScreen-programma op de website. Zie voorlopig de volgende links:

http://www.cchr.org/files/15032/TeenScreen White Paper.pdf

 

http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2007/02/02/is_psychiatry_for_sale

 

_______________________________________________

 

 

29 januari 2007

 

Geheime e-mails van farmaceutische multinational GlaxoSmithKline (GSK) tonen aan dat dit bedrijf testresultaten van een anti-depressiemiddel aanpaste om de toegenomen kans op zelfmoord bij tieners onder de tafel te werken.

 

GKS "gostwriters" beïnvloedden zogenaamd onafhankelijke onderzoekers.

 

Benadeelde families zoeken in de VS nu samenwerking om GKS aan te klagen.

 

Zie het hele bericht op:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/6291773.stm

 

_______________________________________________

 

25 januari 2007

 

EU commissie laat toe dat Prozac wordt voorgeschreven aan kinderen vanaf 8 jaar.

De bijsluiter zal door de fabrikant worden aangepast.

Maar: lees wat wij december jl. te melden hadden!

Zie ook: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/13/AR2006121300452.html

 

_______________________________________________

10 januari 2007

Patiënten in isoleercellen, vastgebonden of bedwelmd met drugs en daarna gehersenspoeld in opdracht van de CIA.  Ze werden blootgesteld aan elektroshocks, experimentele drugs, LSD. Een federale rechter hoorde onlangs dat de meesten niet wisten dat de behandeling deel uitmaakte van experimenten van inlichtingendiensten. Mevrouw Huard was een van de Canadese slachtoffers van de behandeling die in 1988 ter compensatie US$67,000 ontving van de CIA. Zij wil nu ook financiële genoegdoening van de Canadese overheid om dat die instemde met de experimenten. "Het was marteling" zei ze buiten de rechtszaal tegen de omstanders. Als gevolg van de behandeling kon ze niet meer voor haar kinderen zorgen en werd ze geplaagd door migraine en geheugenverlies.

De rechter doet later uitspraak.

Lees het gehele bericht op:

 http://cnews.canoe.ca/CNEWS/Canada/2007/01/07/3216578-cp.html

_______________________________________________

 

18 december 2006

New York Times over achterhouden van informatie over bijwerkingen schizofreniemedicijn.

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly heeft gedurende een decennium informatie over de risico's van het geneesmiddel Zyprexa, een medicijn tegen schizofrenie, achtergehouden.

informatie van http://www.nytimes.com

_______________________________________________

15 december 2006

Vragen van kamerlid A. Kant (SP) over o.a. Seroxat

Gelezen op Farma actueel.

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de geneesmiddelen Torsetrapib en Seroxat.

De vragen m.b.t. Seroxat zijn:

- Klopt het dat er de laatste jaren steeds meer signalen komen dat het gebruik van Seroxat (paroxetine) en andere moderne depressiva (SSRI’s) tijdens de zwangerschap risico’s opleveren voor het ongeboren kind?

- Denkt u dat artsen voldoende op de hoogte zijn van deze potentiële risico’s van Seroxat? Zo neen, wat gaat u hieraan doen?

- Is het u bekend dat de beroepsgroep van verloskundigen en gynaecologen in de Verenigde Staten richtlijnen heeft uitgevaardigd waarin het gebruik van Seroxat bij zwangerschap wordt ontraden?

(Lees compleet bericht op: http://www.farmaactueel.nl/index.php?id=4526)

_______________________________________________

14 december 2006

Washington Post meldt dat bij gebruik van anti-depressie medicijnen de kans op zelfmoord bij jongere personen tweemaal zo hoog is als werd aangenomen.

Het artikel zet tevens vraagtekens bij de mate van neutraliteit van de gegevens over bijwerkingen van psychiatrische medicijnen die naar buiten worden gebracht.

Zie:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/13/AR2006121300452.html

_______________________________________________

ca.1 december 2006

o.a. in dagblad Trouw:

Pillenfabrikant berispt na misleiden psychiaters.

Farmaceutische bedrijf Eli Lilly is berispt door de Codecommissie geneesmiddelreclame. De fabrikant heeft psychiaters misleid door op een wetenschappelijke bijeenkomst ’subtiel maar eenduidig’ reclame te maken voor eigen producten.

_______________________________________________

10 november 2006

Vanaf heden is bij ons een set informatiemateriaal over misstanden in de psychiatrie in verleden en heden beschikbaar.

Het informatiepakket bestaat uit een brochure en een DVD over de schadelijke psychiatrische doelstellingen en praktijken. Met interviews met meer dan 150 professionals in de gezondheidszorg, advocaten, opvoedkundigen, etc.

Met historisch en nieuw beeldmateriaal over barbaarse behandelingen en interviews met slachtoffers van psychiatrische wreedheden als elektroshock, marteling voor politieke doelen en de desastreuze effecten van psychotrope middelen.

Het informatiepakket bevat de Nederlandstalige brochure PSYCHIATRIE, EEN INDUSTRIE DES DOODS.

De DVD is Nederlands ondertiteld.

Klik hier voor meer informatie

_______________________________________________

7 november 2006

 

Ritalin gevaar voor kinderen met hartprobleem

 

De Engelse overheid adviseerde op 6 november '06 om geen Ritalin voor te schrijven voor kinderen met een hartprobleem.

 

Minister van volksgezondheid Andy Burnham gaf toe dat Ritalin kan leiden tot een snellere hartslag, hartritme afwijkingen, verhoogde bloeddruk en angina.

 

De waarschuwing volgt op onderzoek naar plotselinge sterfgevallen bij kinderen met hartproblemen in Europa en op gegevens uit de VS.

 

ref: http://www.mirror.co.uk/news/

 

 

_______________________________________________

Columnist Marcel Hulspas in de Volkskrant van 2 september 2006:

... Balans, de vereniging voor ouders van ADHD kinderen, ... ontving recent 140 duizend Euro van Eli Lilly voor de bouw van een fraaie website....

 

(Eli Lilly is de producent van ADHD medicijnen; red.)

_______________________________________________

Bericht in de Metro, 18 augustus 2006:

Eli Lilly (farmaceutisch producent) meldt dat net als bij het ADHD middel Strattera ook de bijsluiter van Ritalin vermeldt dat het gebruik een verhoogd risico geeft op zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen, vijandigheid en emotionele labiliteit.

_______________________________________________

Bericht in de METRO, 7 juli jl.

Onderzoek bij het ADHD research Centre heeft uitgewezen dat 70 % van de geteste kinderen baat had bij een speciaal dieet. Hun gedrachtsproblemen (ADHD) verdwenen in de 4 weken dat ze het dieet volgden. Drs. Lidy Pelsser meldt dat de resultaten binnenkort officieel bekend worden gemaakt.

_______________________________________________ 

Amsterdam, 2-7-2006

Hooggerechtshof VS staat het weigeren van psychiatrische verklaringen in rechtszaken toe.

 

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft erkend dat de staat Arizona het recht heeft om ontoerekeningsvatbaarheidsverklaringen van psychiaters te weigeren in strafrechtzaken. De staat Arizona heeft een aantal wetten aangenomen om psychiatrische getuigenissen bij rechtszaken aan banden te leggen.

 

Klik hier voor het complete bericht.

_______________________________________________

 Amsterdam, 27-6-2006

Geweld door pillen.

 Na een persbericht van ons op 20 juni jl., (zie verderop) over de link tussen psychiatrische drugs en geweld hebben we minister Donner gevraagd om deze link te onderzoeken in Nederland. De Metro had de primeur voor een artikel hierover, gevolgd door het RTL nieuws.

Elders op de website vind je onze brief aan de minister van Justitie .

Het kan bijna niet anders dan dat minister Donner op ons verzoek in gaat zodat er een serieus onderzoek komt naar een mogelijk effect van psych-drugs bij geweldsmisdrijven en familiedrama's in Nederland.

Wij zijn blij dat de redactie van de Metro en de RTL nieuws redactie de zaak serieus nemen en wij zijn ervan overtuigd dat minister Donner dat ook doet.

 

 

_______________________________________________

Zaterdag 24 juni:

 

NCRM organiseerde een tentoonstelling over misstanden in de psychiatrie in de prachtige oude stationszaal op het perron van NS Station Haarlem.

_______________________________________________

20 juni 2006

DE ROL VAN PSYCHIATRISCHE DRUGS BIJ

ZINLOOS GEWELD EN FAMILIEDRAMA'S

Psychiatrische drugs kunnen extreem gewelddadig gedrag veroorzaken en leiden tot moord en zelfmoord. Dit is reeds lange tijd bekend maar wordt nog eens onderbouwd door de lange lijst met geweldsmisdrijven die gepubliceerd staat op de website van deSSRI Support Group uit Engeland. Het betreft een eindeloos lijkende lijst met afschuwelijke geweldsmisdrijven: moorden, zelfmoorden, schietpartijen op scholen en familiedrama's. Alle daders gebruikten psychiatrische medicatie, waren ervan aan het afkicken of waren onder psychiatrische behandeling op het moment van het misdrijf.

Nederland is sinds 1998 opgeschrikt door niet minder dan 35 familiedrama's. Het betreft meestal ouders die hun kinderen, hun partner en daarna zichzelf ombrengen (of een poging daartoe doen). De nabestaanden en de mensen in de omgeving blijven verbijsterd achter. In sommige gevallen waren de gezinnen bekend bij de hulpverlenende instanties en in sommige gevallen niet. Soms wordt er gemeld in de media dat de dader overspannen was of onder behandeling van een psychiater. De factor die echter buiten beschouwing blijft is het mogelijke gebruik van agressieopwekkende psychiatrische middelen.

Antidepressiva, antipsychotica, middelen tegen ADHD en kalmerende middelen kunnen allemaal extreem gewelddadig gedrag veroorzaken tijdens het gebruik ervan of tijdens de afkick ervan. Er zijn het afgelopen jaar zeer serieuze waarschuwingen afgegeven door instanties die medicijnen controleren (Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, EMEA, Food and Drugs Administration) vanwege het risico op zelfmoord en agressie bij alle soorten antidepresssiva en middelen tegen ADHD. Van antipsychotica en kalmerende middelen zijn deze bijwerkingen al langer bekend. De waarschuwingen op antidepressiva hebben vorig jaar veel aandacht gekregen in de media, maar de waarschuwing op Ritalin en Concerta is aan het publiek voorbijgegaan. De bijsluiter is in november 2005 in stilte aangepast.

De link naar de lijst met geweldsmisdrijven gepleegd onder invloed van psychiatrische middelen of tijdens de afkick ervan (of tijdens behandeling door een psychiater) maakt het verband tussen psychiatrische middelen en agressie op schokkende wijze duidelijk.

Interessante links:

- Lijst met geweldsmisdrijven:

http://www.ssri-uksupport.com/files/homicidesSSRISandADHDmedications.pdf

- Artikel uit Insight Magazine: “Gun's and Doses”

http://www.ncrm.nl/Insight%20Magazine,%20Gun's%20and%20Doses.htm

_______________________________________________

18 juni 2006

Strenge voorwaarden voor het voorschrijven van Prozac aan kinderen

De goedkeuring van het Europese beoordelingsinstituut voor medicijnen (EMEA) om Prozac voor te schrijven aan kinderen vanaf 8 jaar, werd de afgelopen dagen in de media gepresenteerd als en versoepeling van de Europese richtlijnen. Niets is minder waar. De richtlijn van het EMEA legt het off-line voorschrijven van Prozac aan kinderen aan banden en stelt er strenge eisen aan. Het Prozac-gebruik onder kinderen zal hierdoor in de praktijk gaan afnemen.

Tot een jaar geleden werden alle merken antidepressiva off-line (zonder officiële goedkeuring en zonder dat de veiligheid op kinderen was getest) voorgeschreven aan kinderen. Het was de “snelle chemische oplossing” voor sombere kinderen vanaf 0 jaar. In 2005 kwam het EMEA met een richtlijn dat, vanwege het zelfmoordrisico, geen antidepressiva meer voorgeschreven mochten worden aan kinderen onder de 18 jaar. Prozac was het enige middel dat hiervan werd uitgesloten en werd daarmee het enige middel dat nog off-line voorgeschreven kon worden.

Met de richtlijn van donderdag j.l legt de EMEA het off-line voorschrijven van Prozac aan strakke banden; niet langer voorschrijven aan kinderen onder de 8 jaar en bij kinderen ouder dan 8 jaar alleen als ze lijden aan ernstige depressies en als psychotherapeutische behandeling heeft gefaald. Het voorschrijven mag vervolgens alleen als onderdeel van een psychologische behandeling plaatsvinden. De behandeling mag alleen gestart worden door een medisch specialist. De waarschuwing voor zelfmoord blijft onveranderlijk van kracht en de kinderen moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. Artsen worden gewaarschuwd terughoudend te zijn omdat er nog bijna niets bekend is over de risico's van langdurig gebruik van Prozac door kinderen.

Eli Lilly (de fabrikant van Prozac) moet aanvullend onderzoek doen om te laten zien dat het veiligheidsprofiel van Prozac aanvaardbaar blijft. Met andere woorden, de effecten op de lange termijn moeten onderzocht en geregistreerd worden.

Links:

http://www.cbg-meb.nl/nl/nieuws/act06/act0606a.htm

http://www.nu.nl/news/748746/21/Achtjarig_Europeaantje_mag_al_aan_de_Prozac.html

http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,,1795476,00.html

_______________________________________________

3 juni 2006

Hieronder treft u een persbericht van de Alliance for Human Research Protection waarin wordt aangetoond dat de resultaten van een onderzoek naar suicidaliteit bij het gebruik van SSRI antidepressiva opzettelijk verkeerd is weergegeven om het publiek een rad voor ogen te draaien. U vind alle links naar het onderzoeksrapport en de uitwisseling van e-mails met de hoofdonderzoeker Dr. Simon in de tekst. Na de waarschuwingen op antidepressiva wegens een verhoogd risico op suicidaliteit bij kinderen en volwasenen zijn de verkoopcijfers van deze middelen sterk gedaald, het is dus niet vreemd dat de farmaceutische industrie en de psychiatrie proberen om de schade te beperken door onderzoeken te laten doen die het tegendeel bewijzen. Het publiceren van valse gegevens om het publiek te misleiden, terwijl ook de nieuwe onderzoeken het verhoogde risico op suicidaliteit bevestigen, gaat echter wel erg ver.

_______________________________________________

ALLIANCE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTION (AHRP)

Ter bevordering van openheid, volledige onthulling en verantwoording, http://www.ahrp.org/cms/

Ter info

GlaxoSmithKline erkende deze maand dat klinisch is bewezen dat niet alleen kinderen en jongeren een verhoogd risico lopen op suïcidaal gedrag als ze het antidepressivum Paroxetine / Paxil/ Seroxat (of enig ander “nieuwe generatie” SSRI antidepressivum) slikken maar dat ook volwassenen een verhoogde kans op zelfmoord hebben bij gebruik van deze middelen. Het risico op zelfmoord is zes maal zo hoog als bij degenen die een placebo kregen.

Onze collega in het Verenigd Koninkrijk, Charles Medawar van Social Audit, heeft Britse overheidsdienaren, leidinggevenden van farmaceutische bedrijven en vooraanstaande academische psychiaters nauwlettend in de gaten gehouden – bijna allemaal hebben ze een financieel / beroepsmatig belang bij het beschermen van de reputatie van SSRI antidepressiva. Zijn voornaamste aandacht ging uit naar de Britse hoofdrolspelers in dit langdradige en verraderlijke schimmenspel. De erkenning van GSK bevestigt dat de “autoriteiten” – academische regulerende instanties van de overheid en de industrie – bewijzen aangaande de schadelijkheid van deze medicatie hebben ontkend, vervalst en verborgen gehouden.

De erkenning van GSK weerlegt de beweringen die onlangs werden gedaan in het officiële tijdschrift van de American Psychiatric Association, het American Journal of Psychiatry.

Het betreft het artikel over de vermeende ontdekkingen die Dr. Gregory Simon en zijn collega’s deden in hun epidemische studie, Risico’s op zelfmoord tijdens behandeling met antidepressiva, in het American Journal of Psychiatry 163:41-47, januari 2006, vol. 163.1.41. Deze ontdekkingen worden niet ondersteund door feiten. Dr. Simon rapporteerde dat er tijdens de eerste week van behandeling met een SSRI geen verhoogd risico was op zelfmoord. Deze “ontdekking” uit deze niet-gecontroleerde studie waarvan de onderzoeksmethode fouten vertoonde, werd wijd verspreid in de wereldpers – “Studies beweren dat antidepressiva veilig en effectief zijn” (Washington Post). Niet-kritische journalisten namen de beweringen van de onderzoekers over zonder te begrijpen dat deze wetenschappelijk onjuist waren.

Charles Medawar ontdekte echter kolossale inconsistenties in het gepubliceerde rapport. Hij verzocht, telkens uiterst beleefd, Dr. Simon, de hoofdauteur van het rapport, deze inconsistenties te verklaren. De eenzijdige correspondentie onthult dat de academische psychiaters verkeerd hebben geïnterpreteerd wat de feiten werkelijk lieten zien. “In overeenstemming met wat Jick en collega’s (15) vonden, ontdekten we een significant hoger risico op zelfmoordpogingen in de eerste week van de behandeling met antidepressiva hoger dan in de weken erna.” In Dr. Simons eerste reactie beweerde hij: “Het risico in week 1 was niet hoger dan in de weken 2, 3 en 4. Maar het risico in week 1 was hoger dan in de opvolgende weken (vanaf week 5).”

Ongecorrigeerde, inconsistente beweringen over ontdekkingen verwarren veel lezers, zij dienen om de aandacht af te leiden van de bewijzen dat deze zeer veel voorgeschreven medicijnen een serieuze bedreiging vormen voor degenen die ze innemen – vooral in de eerste maand. Dit soort misleidende rapporten dienen het belang van de industrie.http://www.socialaudit.org.uk/6060521.htm#ANTIDEPRESSANTS

Het tegelijk vrijgeven van twee “positieve” studies over SSRI's – beide gefinancierd door de National Institute of Mental Health – lijkt verdacht veel op opzet. Onze verdenkingen worden bekrachtigd door het begeleidende schrijven van de hoofdredacteur, in het American Journal of Psychiatry, die de noodzaak voor zwartomrande waarschuwingen op de verpakkingen betwijfelt! (zie hieronder). Het is bijzonder zorgwekkend dat de meeste niet-kritische media de beweerde “positieve” resultaten op goed vertrouwen hebben geaccepteerd en afgedrukt. Maar het rapport – zoals de meeste wetenschappelijke literatuur over de veiligheid en doeltreffendheid van SSRI's geeft onjuiste en misleidende informatie die erop gericht is om te verbergen dat deze medicijnen zelfmoord veroorzaken.

Aangezien niet is aangetoond dat SSRI's effectief zijn als antidepressiva – gezien het feit dat in gecontroleerde klinische onderzoeken placebo’s het net zo goed en zelfs beter deden dan SSRI's – beginnen critici zich af te vragen op welke grond de FDA deze medicijnen als “antidepressiva” heeft goedgekeurd? Dit is wellicht een kwestie van verkeerd aanmerken.

Simon G, et al http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/163/1/41
Zie ook: http://www.ahrp.org/cms/content/view/94/94/;
http://www.ahrp.org/cms/content/view/23/28/

Contactpersoon: Vera Hassner Sharav
+1 (212) 595.8974
veracare@ahrp.org

_______________________________________________
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/163/1/A34
American Journal of Psychiatry 163:34A, januari 2006 doi: 10.1176/appi.ajp.163.1.A34
(c) 2006 American Psychiatric Association
<http://ajp.psychiatryonline.org/misc/terms.shtml>

Is de FDA waarschuwing aangaande gevaarlijke bijwerkingen van antidepressiva verkeerd?

Een advies uit 2004 van de Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat suïcidaal gedrag kan voorkomen nadat behandeling met antidepressiva is begonnen. Een populatiestudie over een periode van 10 jaar door Simon et al. (p. 41 http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/lookup?lookupType=volpage&vol=163&fp=41&view=short>) laat precies het tegenovergestelde zien. Onder 65.103 patiënten van een grote verzekerings­maatschappij die in de periode 1992-2003 antidepressiva kregen voorgeschreven, nam het aantal zelfmoordpogingen dramatisch af nadat met de behandeling met antidepressiva was begonnen, en verminderde daarna in langzamer tempo. Het aantal voltooide zelfmoorden was laag en varieerde niet gedurende de eerste 6 maanden van de behandeling. Jongeren vertoonden vaker suïcidaal gedrag dan volwassenen, maar pogingen namen met meer dan 60% af tijdens de eerste maand van de behandeling. (zie figuur <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/163/1/A34#F1> ).

Het FDA advies noemt 10 nieuwere antidepressiva, maar bij deze studie was de afname in zelfmoordpogingen na aanvang van de behandeling in feite groter bij de nieuwe middelen dan met oudere antidepressiva. Het lijkt dus gerechtvaardigd de FDA waarschuwing opnieuw in ogenschouw te nemen, aangezien deze het gebruik van een effectieve behandeling afraadt.
====================================================

10 januari 2006
Geachte Dr. Simon,

Het spijt me dat ik u lastig val, maar ik vroeg me af of u me zou kunnen helpen met de vraag die bij mij opkomt naar aanleiding van uw recente publicatie (American Journal of Psychiatry 163:34A, januari 2006) met de titel “Risico op zelfmoord tijdens behandeling met Antidepressiva”.

In de tekst direct voorafgaand aan figuur 5, merken u en uw collega’s op dat: “Zelfmoordpogingen tijdens de eerste maand van behandeling waren relatief gelijk verspreid over de gehele maand.” (zoals figuur 5 laat zien). Echter, in de tweede alinea van de Discussie, merkt u op dat “In overeenstemming met wat Jick en collega’s (15) vonden, ontdekten we een significant hoger risico op zelfmoordpogingen in de eerste week van de behandeling met antidepressiva dan in de weken erna.”

Mijn excuses als ik iets over het hoofd heb gezien, maar ik ben niet in staat deze twee beweringen met elkaar te rijmen op basis van de data en interpretaties zoals gepresenteerd. Ik zou u zeer dankbaar zijn als u dit kunt verduidelijken en me op het juiste spoor kunt zetten. Hartelijk dank voor uw aandacht; ik hoor graag van u.


Hoogachtend,

Charles Medawar
Social Audit Ltd
==========================================================
11 januari 2006

U heeft gelijk – ons taalgebruik had duidelijker moeten zijn. Het risico in week 1 was niet hoger dan in week 2, 3 en 4. Maar het risico in week 1 was hoger dan in opvolgende weken (week 5 en verder).


Greg Simon
==========================================================
11 januari 2006

Geachte Dr Simon,

Hartelijk dank voor uw mail, maar uw antwoord roept bij mij verdere vragen op. Als, zoals u zegt, het risico op zelfmoord in week 1 niet hoger was dan in week 2, 3 en 4, lijkt me dat daaruit volgt dat de risico’s in de eerste vier weken van de behandeling groter waren dan in de opvolgende weken (week 5 en verder). Rechtvaardigt dit werkelijk de kop van uw persbericht “Risico op zelfmoord neemt niet toe wanneer volwassenen beginnen met het gebruik van antidepressiva”?

Uw rapport beweert ook dat “Onder hen die behandeld werden met nieuwere antidepressiva (figuur 6) was het risico in de eerste maand van de behandeling niet significant hoger dan in de maanden 2-6.” U wijt het verhoogde risico in de eerste maand van de behandeling aan behandeling met oudere antidepressiva – maar u erkent ook dat “oudere medicijnen in het begin van de onderzoeksperiode (1992 tot juni 2003) vaker werden voorgeschreven, toen het opnamecijfer over het algemeen hoger was.”

Uw rapport stelt dat, na correctie van deze afwijking, “het risico op dood door zelfmoord en op een zelfmoordpoging niet significant lager was bij patiënten die werden behandeld met nieuwe medicijnen.” Waarom is deze ogenschijnlijk belangrijke kwalificatie niet genoemd in uw persbericht? “The studie heeft ook aangetoond dat het risico op zelfmoordgedrag na het beginnen [van behandeling met] 10 nieuwere antidepressiva minder is dan het risico dat oudere medicijnen met zich meebrengen.”

Ik waardeer en deel uw algehele bezorgdheid dat mensen niet moet worden afgeraden antidepressiva te nemen, omdat ze het risico op door de medicijnen veroorzaakt zelfmoordgedrag overschatten – maar met de volgende aantekeningen:

1.      De kop in uw persbericht “Lange termijn populatiestudie trekt advies van FDA in twijfel” lijkt ongerechtvaardigd. Hierdoor wordt het belangrijke ontbreken van enige placebo- of controlegroep bij uw studie niet erkend, noch, zoals u in de kleine lettertjes van uw rapport erkent, dat “onze gegevens sluiten de mogelijkheid zeker niet uit dat antidepressiva verhoogde suïcidale gedachtes of zelfmoordpogingen veroorzaken binnen een subgroep van kwetsbare individuen” en “een waarnemingsstudie zoals deze kan een causaal verband tussen antidepressiva en het risico op zelfmoord noch duidelijk vaststellen, noch duidelijk weerleggen.”

2.      In een rapport over “Het risico op zelfmoord tijdens behandeling met antidepressiva” (nadruk toegevoegd), lijkt het niet passend om het onvermijdelijk zeer hoge percentage suïcidaal gedrag in de maand voor de behandeling met medicijnen als een belangrijk ijkpunt te gebruiken. Deze maatstaf is discutabel: zelfmoordneigingen voor de behandeling (en leidend tot de behandeling) hebben overduidelijk niets te maken met de bijwerking van antidepressiva waardoor suïcidaal gedrag veroorzaakt wordt.

3.      In het Verenigd Koninkrijk, en waarschijnlijk ook in de Verenigde Staten, is ongeveer tweederde van alle voorgeschreven SSRI's bedoeld voor ‘milde depressie’ (slechts 3% is voor ‘zware’ depressie). Er is echter nog steeds geen duidelijk bewijs dat SSRI's voor het behandelen van gevallen van ‘milde’ depressie effectiever zijn dan een placebo. Als er geen verwachting is van significant voordeel, wat voor rechtvaardiging is er dan om deze medicijnen voor te schrijven aan mensen met een milde depressie en hen daardoor bloot te stellen aan significante risico’s? Heeft uw studie zich hierin verdiept? En houden de aanbevelingen voor het voorschrijven van de Group Health Cooperative rekening met de zwaarte van de depressie?

 

Ik veronstchuldig mij bij voorbaat als mijn begrip u beperkt of incompleet lijkt, maar gezien het beschikbare bewijs, tezamen met de interpretatie en nadruk die is toegevoegd, ben ik er verre van overtuigd dat ‘geen bewijs van enig risico’ gelijk staat aan ‘enig bewijs van geen risico’. Ik zou uw commentaar op deze punten zeer waarderen.

 

Hoogachtend,

Charles Medawar
==========================================================
11 januari 2006

Kunt u alstublieft het doel van uw vragen verduidelijken. Is het slechts voor uw eigen informatie en interesse?


Greg Simon
==========================================================
11 januari 2006

Geachte Dr Simon,

Bedankt voor uw mail. Ik hoop dat mijn vragen niet irrelevant lijken, maar ze zijn inderdaad niet slechts voor eigen informatie en interesse. Samen met uw collega’s heeft u een rapport gepubliceerd dat conclusies trok die belangrijke gevolgen hebben en ik heb u geschreven omdat [a] ik al enige tijd geïnteresseerd ben in dit onderwerp en me er ook mee bezig houd; [b] ik niet overtuigd was dat uw onderzoek de belangrijkste conclusies in uw rapport ondersteunde, laat staan enkele van de interpretaties en krantenkoppen die volgde op het persbericht van GHC; en [c] ik van menig was dat u en uw collega’s, na het doen van zo’n belangrijke studie, terugkoppeling en de mogelijkheid om uw bevindingen verder uit te leggen en te verdedigen zeer zouden waarderen. Daarnaast zijn enkele van de punten die ik naar voren heb gebracht – met name over de beperkingen van SSRI's en andere antidepressiva bij de behandeling van milde depressies – wellicht interessant voor vele patiënten van GHC.


Ik heb u vandaag een exemplaar van “Medicines out of Control?” gestuurd – een studie naar het

voorschrijven van bewustzijnsveranderende middelen en antidepressiva; dit geeft u meer informatie over mijn interesses en activiteiten. U kunt ook onze website (www.socialaudit.org.uk) bezoeken. Hoewel deze de afgelopen zes maanden nogal verwaarloosd is, trekt deze nog steeds ongeveer 500.000 bezoekers per jaar. Ik denk er eventueel over om de zaken waar uw rapport over gaat, te melden en het leek me vanzelfsprekend verstandig eerst enkele van mijn vragen met u op te nemen.

 

Ik hoop dat dit uw vraag naar tevredenheid beantwoord en ik hoop van u te horen.

 

Hoogachtend,

Charles Medawar
Social Audit Ltd
===================================================
20 februari 2006

Geachte Dr Simon,

Het is reeds enkele weken geleden dat ik schreef in de hoop de redenen voor de vragen die ik stelde over uw rapport, uit te leggen. Ik heb u ook per luchtpost een exemplaar van het boek “Medicines out of Control?” toegestuurd en ik hoop dat dit netjes bij u is aangekomen.

 

Ik schrijf u nu met de vraag of, en zo ja wanneer, ik een antwoord van u zou kunnen verwachten. Ik zou een reactie op de zaken die ik naar voren bracht, zeer waarderen.


Hoogachtend,

 

Charles Medawar
====================================================
19 mei 2006

Geachte Dr Simon,

Ik heb al enige tijd het plan om u te schijven en de recente publiciteit over paroxetine verschaft me een goede gelegenheid dit te doen. Dit is om u ervan op de hoogte te stellen dat ik binnenkort een berichtje zal plaatsen op de Social Audit website over onze correspondentie eerder dit jaar. U zult zien dat de nadruk daarbij meer ligt op de noodzaak tot verantwoording, dan gebrek aan beleefdheid. Dit leek me gepast, gezien mijn standpunt ten aanzien van de kwaliteit van uw rapport en uw overtuiging dat er nooit enige noodzaak was het te verdedigen.

 

Hoogachtend,

 

Charles Medawar
=====================================================
19 mei 2006

Dhr. Medawar -

Ik ontvang ongeveer 300 e-mails per dag. Ik kan eenvoudigweg niet op allemaal uitgebreid reageren. Als u ervoor kiest om vragen naar voren te brengen over ons rapport, dan is de gebruikelijke weg in het wetenschappelijke wereldje om een brief te schrijven naar de hoofdredacteur van het tijdschrift dat het rapport publiceert. Het staat u vrij om dat te doen. Ik heb alle vragen die via publieke kanalen zijn gesteld beantwoord. Ik heb geen tijd om alle persoonlijke correspondentie te beantwoorden. Als u verantwoording belangrijk vindt, dan zou u zeker willen dat alle correspondentie (inclusief dit bericht) openbaar was.


Greg Simon
=====================================================
21 mei 2006
Dear Dr Simon,

Dank u voor uw mail. Ik kan volledig begrijpen dat u niet in staat bent om 300 emails per dag uitgebreid te beoordelen - ik vermoed echter dat u een goed spam filter nodig hebt. Hartelijk dank voor het uitleggen van het protocol in het wetenschappelijke wereldje. Het was niet mijn bedoeling u te kwetsen toen ik u schreef om eerst enkele van mijn vragen met u op te nemen, voordat ik naar het desbetreffende tijdschrift zou schrijven. Ik heb dat echter nu gedaan (zie bijlage). Natuurlijk zal ik onze correspondentie ook toevoegen als ik iets op onze website zet, en mocht u een nadere reactie willen geven, dan heeft u natuurlijk de mogelijkheid om dat te doen.

 

Hoogachtend,

Charles Medawar

_______________________________________________

 

Financiële Onthulling, zie:
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/163/1/41

Van het Center for Health Studies, Group Health Cooperative; the Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston; en het Department of Psychiatry, Brigham and Women's Hospital, Boston. Gelieve correspondentie en verzoeken voor extra exemplaren te richten aan Dr. Simon, Center for Health Studies, Group Health Cooperative, 1730 Minor Ave., Number 1600, Seattle, WA 98101; simon.g@ghc.org (e-mail).
Gesteund door NIMH gift R01 MH-51338 en gift R01 MH-61941.

Dr. Simon was de hoofdonderzoeker met als voornaamste verantwoordelijkheid het ontwerp van de studie, de analyse van de gegevens en de eerste opzet van dit manuscript. Dr. Savarino was verantwoordelijkheid voor extractie van gegevens en nam deel aan de analyse van gegevens, interpretatie van gegevens en kritische herziening van het manuscript. Mevr. Operskalski en Dr. Wang namen deel aan het ontwerp van de studie, analyse van gegevens en kritische herziening van het manuscript. Gedurende de afgelopen drie jaar heeft Dr. Simon een onderzoeksgift ontvangen van Eli Lilly and Co. (producent van fluoxetine) en adviesvergoedingen ontvangen voor bijdrages aan een programma voor het onderrichten van patiënten, ontwikkeld door Pfizer Pharmaceuticals (producent van Sertraline). Dr. Wang is als getuige-deskundige opgetreden aangaande Paroxetine en het risico op zelfmoord. Dr. Savarino en Mevr. Operskalski hebben geen relevante financiële belangen te onthullen. Dr. Simon had de volledige beschikking over alle gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt en had de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing het rapport in te dienen. De sponsor (NIMH) had geen enkele rol bij het ontwerp van de studie, het verzamelen van gegevens, het analyseren van gegevens, het interpreteren van gegevens of het schrijven van dit rapport.

 

- einde -

 

_______________________________________________

PERSBERICHT, Amsterdam, 19-5-2006

ADVIES COMMISSIE TBS GEBOUWD OP DRIJFZAND

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) stelt dat het, op dinsdag 16 mei door de tijdelijke Commissie onderzoek TBS aan de Tweede Kamer aangeboden advies aangaande het TBS-stelsel, berust op drijfzand. Het stuk schiet tekort in onderbouwing van de meest fundamentele uitgangspunten namelijk: wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van psychiatrische diagnoses en bewijzen voor de werkzaamheid van psychiatrische medicatie.

 

Na een onderzoek van een half jaar, dure rapporten, openbare én gesloten zittingen met het gehele TBS-veld heeft de Commissie afgelopen dinsdag haar rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie komt met een aantal adviezen; o.a. het verlengen van het toezicht na vrijlating van 3 tot 9 jaar (evt. met gedwongen medicatie) en de mogelijkheid om patiënten gedwongen te behandelen met medicatie als ze geen ziekte-inzicht hebben. Om het gedwongen behandelen mogelijk te maken zou artikel 11 van de Grondwet gewijzigd moeten worden (recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam). De meest fundamentele uitgangspunten van het TBS-stelsel en de reden voor het falen ervan blijven echter onbelicht en daarmee blijven de verregaande maatregelen die worden voorgesteld, dobberen op drijfzand.

Het TBS-stelsel is gebaseerd op het vaststellen van geestelijke stoornissen en het behandelen ervan om herhaling van delicten te voorkomen.

- Het vaststellen van geestelijke stoornissen gebeurt aan de hand van criteria uit het Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM IV). Het betreft lijsten met emoties en gedrag die in de DSM worden gezet na een stemming onder leden van de American Psychiatric Association. Er ligt geen enkel wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan de DSM. Onlangs werd aangetoond dat het grootste deel van de opstellers van de DSM betaald werd door de farmaceutische industrie. Ook het diagnosticeren van geestelijke stoornissen gebeurt niet d.m.v. objectief wetenschappelijk onderzoek maar is gebaseerd op vragenlijsten en een subjectieve mening van een psychiater (momentopname). De criteria in de DSM zijn inmiddels zo breed en zo opgerekt dat iedere Nederlander te diagnosticeren is met een geestelijke stoornis. Verdriet, boosheid, vrolijkheid, problemen met rekenen of lezen, koffie drinken (of juist niet), roken (of juist niet), niet stil kunnen zitten, gebruik maken van alternatieve geneeswijzen etc. etc de bijpassende stoornis is zo gevonden in de DSM.

Het behandelen van geestelijke stoornissen gebeurt met psychiatrische medicatie of elektroshocks (het TBS-rapport spreekt over medicatie). De werkzaamheid van psychiatrische medicatie is echter nooit bewezen (suikerpillen scoren evengoed als middel tegen depressies als antidepressiva), de gevaarlijke bijwerkingen ervan echter wel. In Nederland zijn inmiddels waarschuwingen afgegeven vanwege het risico op zelfmoord en agressie bij het gebruik van álle soorten antidepressiva. Het risico op agressie bij antipsychotica is al heel lang bekend, er is dit jaar nog een aanvullende waarschuwing afgegeven voor het plotseling overlijden van ouderen door antipsychotica. De bijsluiters van Ritalin en andere stimulerende middelen tegen ADHD zijn in Nederland in november 2005 in stilte aangepast met een waarschuwing op agressie en zelfmoord.

De tijdelijke Commissie onderzoek TBS heeft haar taak verricht in nauwe samenwerking met de kopstukken uit het TBS-veld en is volledig voorbijgegaan aan de zeer wankele psychiatrische uitgangspunten van het TBS-stelsel: onwetenschappelijke diagnoses, nooit bewezen behandelingen, het onvermogen om gevaar voor de samenleving te voorspellen en de bijwerkingen van de medicatie. Als de Commissie haar zin krijgt kunnen TBS-ers straks gedwongen volgepompt met agressieopwekkende medicatie de maatschappij ingestuurd worden op verlof, met 50.000 verloven per jaar, geen fijn vooruitzicht.

Het NCRM heeft de hele discussie rondom het TBS-stelsel op de voet gevolgd. Een woordvoerder stelt: “Wij hebben de tijdelijke Commissie onderzoek TBS én de gehele Tweede Kamer voorzien van brieven, folders en brochures waarin precies staat uitgelegd wat er mis is met psychiatrische diagnoses en wat de gevaren zijn van medicatie. Het feit dat de Commissie hier volledig aan voorbijgaat en pleit voor gedwongen medicatie van TBS-ers met agressie-opwekkende middelen gaat ons verstand te boven, maar ze kunnen in ieder geval niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Patiënten en hun familieleden zijn vaak volledig verbijsterd als ze te maken krijgen met de wet-en regelgeving rond de psychiatrie, ze kunnen niet geloven dat dit in een democratische rechtsstaat mogelijk is. Nederland maakt zich in het openbaar sterk voor mensenrechten in andere landen maar de rechtspositie van mensen die in de Nederlandse psychiatrie terecht komen is aanzienlijk slechter dan in andere Europese landen. De mogelijke wijziging in de Grondwet om de wijzigingen in de Wet BOPZ  en het TBS-stelsel mogelijk te maken is een grof schandaal. Wij vinden dat het grondwettelijk recht op de onaantastbaarheid van het lichaam behouden moet blijven. De aanbieding van het rapport van de Commissie is deze week volledig ondergesneeuwd in de commotie rond Ayaan Hirschi Ali, hierdoor wordt er nauwelijks aandacht besteedt aan een mogelijk verregaande wijziging in de Nederlandse Grondwet die de grondwettelijke rechten van alle Nederlanders ernstige schade toe kan brengen en mensen rechteloos zal maken tegenover subjectieve diagnoses, gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie en mogelijk behandelingen met elektroshocks. Het gaat niet over 'gekken' of 'criminelen', het gaat over U en over Uw recht om in de toekomst psychiatrische behandelingen te weigeren.”

Link naar ons: http://www.ncrm.nl

_______________________________________________ 

7 mei 2006

ANTIPSYCHOTICA NET ZO DODELIJK VOOR KINDEREN ALS ANTIDEPRESSIVA EN ADHD MEDICATIE

 

Een uitgebreid artikel in USA-today onthulde deze week dat de Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) gegevens heeft van 45 kinderen wiens dood toegeschreven wordt aan nieuwe antipsychotica. Deskundigen stellen echter dat het werkelijke cijfer wel 450 kan zijn omdat slechts 1-10% van de negatieve bijwerkingen wordt gemeld aan de FDA. In Nederland slikken ongeveer 35.000 kinderen onder de 18 deze middelen. Antipsychotica zijn in Nederland op de markt toegelaten voor volwassenen en niet voor kinderen. Wereldwijd is de omzet van antipsychotica gegroeid van $500 miljoen dollar in 1991 tot meer dan $8 miljard dollar in 2003.

De sterfgevallen door antipsychotica vormen een derde categorie van dodelijke psychiatrische middelen die worden voorgeschreven aan kinderen; er zijn waarschuwingen afgegeven vanwege het zelfmoordrisico bij antidepressiva, een adviescommissie van de FDA heeft aangegeven dat er soortgelijke waarschuwingen moeten komen voor ADHD-medicatie vanwege beroertes, hartaanvallen en plotselinge sterfgevallen onder kinderen. Er zijn, internationaal, al meer dan een dozijn waarschuwingen afgegeven tegen psychiatrische middelen die leverbeschadigingen, hartfalen, beroertes, hallucinaties, psychoses, manie, gewelddadig gedrag, zelfmoord en sterfgevallen veroorzaken. Toch worden deze middelen wereldwijd nog steeds aan 17 miljoen kinderen voorgeschreven .

Het NCRM stelt dat psychiaters een miljarden markt hebben gecreëerd waar winst belangrijker is dan het leven van kinderen. Psychiaters hebben normaal kindergedrag veranderd in “geestelijke stoornissen”, waardoor het gebruik van krachtige, bewustzijnsveranderende drugs noodzakelijk zou worden ondanks het feit dat er geen objectieve testen bestaan (bloedtests, hersenscan's of test voor “chemische onevenwichtigheid”) die bewijzen dat deze vermeende “stoornissen” een ziekte zijn.

De financiële motivatie van de psychiatrie voor het pathalogiseren van gedrag en het creëren van steeds meer geestelijke “ziekten” werd onlangs onthuld in het tijdschrift “Psychotherapy and Psychosomatics”; 100% van de psychiaters die de kriteria bepaalden voor de zogenaamde “stemmingsstoornissen” (b.v. “biolaire stoornis” en “schizofrenie/psychoses”) in het Diagnostic and Statistical Manual (DSM) hadden op dat moment financiële banden met de farmaceutische industrie die de pillen tegen deze “ziekten” produceerden.

Eerder werd al ontdekt dat antipsychotica een fatale vergiftigingsreactie kon veroorzaken die het Neuroleptisch Malignant Syndroom wordt genoemd, ongeveer 100.000 Amerikanen zijn hieraan gestorven. Het heeft 20 jaar geduurd voordat de American Psychiatric Association (APA) in 1985 een waarschuwingsbrief verstuurde aan haar leden. Pas na een aantal, door de pers beschreven, rechtszaken werden “psychiaters en hun instellingen veroordeeld wegens nalatigheid omdat ze patiënten onvoldoende waarschuwden voor de risico's van deze middelen”.

Ellen Liversidge (zie video onderaan document) verloor haar zoon in 2002 nadat hij in een coma was geraakt door een antipsychoticum. Zij vertelt:”Er zat geen waarschuwing bij de verpakking en de dokter heeft ons ook niet gewaarschuwd. Hoeveel mensen moeten er nog sterven? Hoeveel kranteartikelen zijn er nog nodig? Wat is er nodig voordat de FDA tot actie over gaat?”

 Het NCRM informeert het publiek over de gevaren van psychiatrische medicatie, elektroshocks etc. Het NCRM helpt mensen met het indienen van klachten.

 

Link naar ons: http://www.ncrm.nl

 

_______________________________________________

6 mei 2006:

FINANCIËLE BANDEN TUSSEN DE ONTWIKKELAARS VAN HET

DIAGNOSTISCH HANDBOEK VAN DE PSYCHIATRIE

EN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

 

In het tijdschrift Psychotherapy and Psychosomatics is deze maand een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat er een incestueuze samenwerking bestaat tussen de farmaceutische industrie en de “rekeningen bijbel” van de American Psychiatric Association; het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Het onderzoek dat werd uitgevoerd door Lisa Cosgrove, een psychologe van de Universiteit van Massachusetts en Sheldom Krimsky, professor aan de Tuft Universiteit, bewijst hoe farmaceutische bedrijven, die medicatie produceren tegen “geestelijke stoornissen”, psychiaters betaalden die de stoornissen beschreven voor de DSM. Alle “deskundigen” in de comissies die de DSM IV hoofdstukken over “stemmingsstoornissen” samenstelden hadden financiële banden met de farmaceutische industrie. Voorbeelden van “stemmingsstoornissen” zijn: “depresies”, “schizofrenie” en “psychoses”. De verkoop van antidepressiva leverde in 2004 20,3 miljard dollar op. Antipsychotica waren goed voor een omzet van 14,4 miljard dollar.

In Nederland keren ziektekostenverzekeringen uit op basis van de codes uit de DSM, geen code betekent geen vergoeding voor de behandelaar. Hiermee wordt het diagnosticeren van “geestelijke stoornissen” uit de DSM een financiële noodzaak voor psychiaters en andere behandelaars. Diagnoses uit de DSM vormen ook de basis voor gedwongen opnamen, het TBS-systeem, het uit huis plaatsen van kinderen, het gedwongen behandelen van kinderen en volwassenen, het onder curatele stellen van mensen etc.

Dr. Tana Dineen, schrijfster van Manufacturing Victims, dat stelling neemt tegen de DSM, stelt dat in tegenstelling tot medische diagnoses, stoornissen uit de DSM in het leven gestemd worden door leden van de APA. Ze kunnen ook verwijderd worden als ze op teveel tegenstand stuiten. In 1973 stemde de APA , met 5.558 stemmen voor en 3.810 tegen, voor het verwijderen van homoseksualiteit uit de DSM nadat homo's hadden gedemonstreerd bij een APA conferentie.

Organisaties zoals de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) en haar Nederlandse afdeling het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), stellen al ruim tien jaar de pseudowetenschappelijke basis van de DSM aan de kaak en pleiten bij regeringen voor het afschaffen van de DSM als basis voor het uitkeren van de ziektekostenverzeke- ringen, wetgeving en rapportages aan rechtbanken. Bruce Wiseman de voorzitter van CCHR International stelt: “Het is een onbetrouwbaar, pseudowetenschappelijk document dat enorme schade toe kan brengen aan het leven van mensen terwijl het wereldwijd 76 miljard dollar per jaar genereert voor de farmaceutische industrie.”

Het NCRM stelt dat mensen beschermt moeten worden tegen de risico's en schendingen van mensenrechten die plaatsvinden gebaseerd op de DSM. Het feit dat de farmaceutische industrie een financiële vinger in de pap heeft bij het omschrijven van “geestelijke stoornissen”, maakt bescherming van burgers tot een bittere noodzaak.

 

Link naar ons: http://www.ncrm.nl

 

_______________________________________________

April 2006: Experts geven hun mening over psychiatrische diagnoses en over de DSM:

 klik hier

 

_______________________________________________

12 februari 2006.

Klik op de volgende link:

Doden door ADHD medicatie in de VS.

Moeder doet haar relaas…

 

_______________________________________________

28 november 2005

Opening van de NCRM tentoonstelling over misstanden in de psychiatrie.

 

 

_______________________________________________

Recent nieuws: klik hier

meer nieuws van de periode voor 2006: klik hier

U kunt ons bereiken via de informatie die u vindt op de beginpagina:

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

 

 

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter